Václav Koutský: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1944/06/17 -
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
síň Mánesa