František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2015/04/02 - 2015/07/05
event time (catalogue): 2015/04/02 - 2015/06/21

note:
Opus magnum

V rámci výstavního formátu opus magnum nyní prezentujeme dva obrazy pozapomenutých autorů první poloviny 20. století, které jsou zcela výjimečné svým obsahem. Obraz Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze namaloval v roce 1905 František Xaver Naske (1884–1959). O dva roky později představil Josef Koudelka (1877–1960) na vánoční výstavě v Praze olej Na kopané, jehož kompozice byla zřejmě Naskovým plátnem ovlivněna. Zatímco u prvního díla nelze s jistotou rozpoznat ani anglický tým, ani jednotlivé hráče, u druhé práce je tomu naopak: jde o zápas S. K. Slavia se Southampton F. C. Díky přesnému zachycení fyziognomie lze na plátně identifikovat slávisty Jana Koška, Richarda Veselého a Jindřicha Baumruka. Není náhodné, že se oba umělci uchýlili k fotbalovému námětu v momentě, kdy byli osloveni modernismem, který byl se sportem bezprostředně spjatý. V českém prostředí se kolem roku 1900 setkáme zejména se zvýšeným zájmem o fotbal, a to například u malířů Miloše Jiránka a Jana Preislera. Naskeho plátno i Koudelkův obraz tak představují nejen dosud téměř neznámou epizodu jejich tvorby, ale poskytují i obecnější svědectví o dobovém směřování českého moderního umění.

František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907

person   born
Koudelka Josef   4. 2. 1877    
Naske František   2. 6. 1884    

František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907

institution, city, address
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907

person   born
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   František X. Naske: Fotbalové utkání Angličanů se Slavií v Praze, 1905; Josef Koudelka: Na kopané, 1907
program
  published   title (subtitle)
  2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2015)