Klášterní zahrada 2016

date of exhibition: 2016/08/06 - 2016/09/24
institution: Klášter Broumov (Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově)
type of exhibition: kolektivní