Klášter Broumov (Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově)

city: Broumov (Náchod)
address: Klášterní 1
ZIP: 550 01
www: www.klasterbroumov.cz