Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění

type: kolektivní
place of exhibition: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
date of exhibition: 2015/06/28 - 2015/09/27

note:
zámecká jízdárna
na pozvánce chybí rok konání výstavy

Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění

person   born
Repin Iľja   5. 8. 1844    

Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění

institution, city, address
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod), Zámecká jízdárna, Smiřických 272
Slovanský ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, Valentinská 1, Praha 1

Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2015   Daleké blízké (Ilja Repin a ruské umění)
kniha
  published   title (subtitle)
  2015   Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. soletí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Daleké blízké: Ilja Repin a ruské umění
program
  published   title (subtitle)
  2015   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2015
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  2018   Soupis výstav AJG