Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg

date of exhibition: 2017/03/30 - 2017/06/25
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Malá galerie