Naše písemnictví v numismatických památkách

date of exhibition: 1960
institution: Památník národního písemnictví
type of exhibition: kolektivní