Jindřich Štreit: Fotóhomok / Fotografie z kraje písku

person, born
Birgus Vladimír, 5. 5. 1954
Kincses Károly, 5. 7. 1954