Něžné trojspřeží

date of exhibition: 2018/08/25 -
institution: Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna
type of exhibition: kolektivní