Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna

type: výstavní prostor
city: Želeč (Tábor)
address: Želeč při čp. 15
zip code: 391 74
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@spejcharzelec.cz
web: www.spejcharzelec.cz

notes:
Objekt špejcharu, zbudovaný kolem roku 1802 na půdorysu 683 metrů na vyvýšeném místě (návětrném návrší) blízko středu obce Želeč, přestal sloužit svému účelu po roce 2008 a postupně chátral. Změnou majitele v roce 2002 byl postupně v průběhu let opraven do současného stavu. Během rekonstrukce došlo na generální opravu opláštění, přičemž fasádu, která svou výzdobou a barevností (kombinace žluté s bílou) ctí prvky užívané na stavbách obdobného typu v regionu, zbývá dokončit na jedné straně Střecha byla znovu pokryta červenou, pálenou taškou, klempířské prvky jsou z měděného plechu. Vnitřní omítky jsou strukturované, s nátěrem v jemně dvoj až trojbarevném prolínání. V prvním patře zůstalo zachováno původní trámoví a dřevěná podlaha z fošen, citlivě vyspravena a ošetřena tak, aby vznikl reprezentativní prostor, který by co nejlépe vyhovoval požadavkům moderního výstavnictví a zároveň tlumočil věrně starou tesařskou práci. Přitlumený příliv denního světla umožňují původní, malá okna, nerušeně osazená dřevěnými rámy s izolačním dvojsklem. V přízemí, určeném pro přehlídku staré zemědělské techniky, byla na podlahu zasazena dlažba, která svým hnědým odstínem koresponduje s dřevěnými nosnými trámy a stropem. V tomto prostoru proběhla i rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení. Budova stojí u hlavní silnice od Plané nad Lužnicí směrem k Soběslavi a Bechyni a je zde místo vhodné jako parkoviště. Z budovy je překrásný výhled do místního kraje – Kozákova.
spejcharzelec.cz

Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/12/01 - 2013/03/31   Eva Míčková, Vladimír Míčko, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2013/04/04 - 2013/05/31   Egon Weidlich: Kompozice, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2013/06/07 -   Filmový plakát a jeho společníci, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2013/08/31 -   Zatracovaná i velebená Alena Čermáková, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2013/11/30 - 2014/02/28   Jana Míčková, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2014/09/01 - 2014/11/25   Vlastislav Boháč: Nepřiznané obrazy, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2014/11/29 - 2015/02/24   Osamělá pouť Andreje Bělocvětova, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2015/04/10 - 2015/06/30   Vincenc Hehl, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2015/06/27 - 2015/09/30   Venku jásot, za zdí krev, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2016/03/05 -   Jiří Ščerbakov: Nástupní plošina, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2016/03/05 -   Václav Mezera: Dirigent kresby, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2016/06/25 - 2016/09/20   Munice domácí fronty: Angloamerický plakát z první světové války, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2017/01/20 - 2017/03/07   Moment, ostřím tužku!, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2017/03/18 -   Miloš Kurovský: Okno z Nového světa, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2017/05/06 - 2017/06/25   Pastviny Petra Poše, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2017/06/26 - 2017/08/30   Karol Molnár: Malíř tří zemí, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2018   Jan Rýz, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2018/08/25 -   Něžné trojspřeží, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2018/10/27 - 2018/12/22   Fialová, Beneš, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2019/02/23 - 2019/05/05   Jiří Winter Neprakta: Pamlsky firmy Neprakta, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2019/05/11 - 2019/07/10   Něžně bezstarostná jízda, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2019/07/13 - 2019/09/19   Linie touhy, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2021   Miloslav Martenek: Sláva letu, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2021/08 -   Jana Míčková: Jižní cíp, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2022/04/01 - 2022/05/05   Jiří Slíva, Roman Novák, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2022/08/06 -   František Líbal: Oblaka něžného hněvu, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2023/05/06 - 2023/06/04   Gita Marcolová: Na špičkách, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2023/05/06 - 2023/06/04   Josef Schejbal: Čas návratu, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
2023/06/11 - 2023/08/06   Valentin Horba: Máme zaseto, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)
neuveden   Marie Michaela Šechtlová: Královna živého dřeva, Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna, Želeč (Tábor)

Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna

date of exhibition   exhibition title
2012/12/01 - 2013/03/31   Eva Míčková, Vladimír Míčko
2013/04/04   Kytice a zátiší
2013/04/04 - 2013/05/31   Egon Weidlich: Kompozice
2013/06/07 -   Filmový plakát a jeho společníci
2013/08/31 -   Zatracovaná i velebená Alena Čermáková
2013/11/30 - 2014/02/28   Jana Míčková
2014/09/01 - 2014/11/25   Vlastislav Boháč: Nepřiznané obrazy
2014/11/29 - 2015/02/24   Osamělá pouť Andreje Bělocvětova
2015/04/10 - 2015/06/30   Vincenc Hehl
2015/06/27 - 2015/09/30   Venku jásot, za zdí krev
2016/03/05 -   Jiří Ščerbakov: Nástupní plošina
2016/03/05 -   Václav Mezera: Dirigent kresby
2016/06/25 - 2016/09/20   Munice domácí fronty: Angloamerický plakát z první světové války
2017/01/20 - 2017/03/07   Moment, ostřím tužku!
2017/03/18 -   Miloš Kurovský: Okno z Nového světa
2017/05/06 - 2017/06/25   Pastviny Petra Poše
2017/06/26 - 2017/08/30   Karol Molnár: Malíř tří zemí
2018   Jan Rýz
2018/08/25 -   Něžné trojspřeží
2018/10/27 - 2018/12/22   Fialová, Beneš
2019/02/23 - 2019/05/05   Jiří Winter Neprakta: Pamlsky firmy Neprakta
2019/05/11 - 2019/07/10   Něžně bezstarostná jízda
2019/07/13 - 2019/09/19   Linie touhy
2021   Miloslav Martenek: Sláva letu
2021/08 -   Jana Míčková: Jižní cíp
2022/04/01 - 2022/05/05   Jiří Slíva, Roman Novák
2022/08/06 -   František Líbal: Oblaka něžného hněvu
2023/05/06 - 2023/06/04   Gita Marcolová: Na špičkách
2023/05/06 - 2023/06/04   Josef Schejbal: Čas návratu
2023/06/11 - 2023/08/06   Valentin Horba: Máme zaseto
neuveden   Marie Michaela Šechtlová: Královna živého dřeva

Špejchar Želeč, muzeum a obrazárna

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2012   Krajina z barevných fáborů Evy Míčkové (Výběr z celoživotní tvorby)
  2012   Vladimír Míčko
  2013   Egon Weidlich: Kompozice
  2013   Zatracovaná i velebená Alena Čermáková
  2014   Osamělá pouť Andreje Bělocvětova
  2016   Jiří Ščerbakov: Nástupní plošina
  2016   Václav Mezera: Dirigent kresby
  2017   Kurovský: Okno z Nového světa
  nedatováno   Marie Michaela Šechtlová - Královna živého dřeva
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2013   Filmový plakát a jeho společníci
  2018   Něžné trojspřeží (Ekrtová, Kurovská, Skluzáčková)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2013   Zatracovaná i velebená Alena Čermáková
  2014   Vlastislav Boháč (1921-2014) (Nepřiznané obrazy)
  2017   Miloš Kurovský: Okno z Nového světa
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Míčko vá
  2013   Egon Weidlich: Kompozice, Kytice a zátiší
  2013   Filmový plakát a jeho společníci
  2018   Fialová, Beneš