Portrait 1850-1934

date of exhibition: 1934/04/08 - 1934/05/13
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní