Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar

date of exhibition: 1962/02/09 - 1962/03/04
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní