Pohled na soudobou československou architekturu

date of exhibition: 1964/09/04 - 1964/09/27
institution: Kabinet architektury
type of exhibition: kolektivní