Maria Theresia Litschauer

date of exhibition: 2000/01/26 - 2000/03/05
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
Procházkova síň