Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone

date of exhibition: 2017/06/25 - 2017/10/01
institution: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
experimentální prostory
-
Výstava je výsledkem spolupráce Heleny Lukášové a amerického umělce Michaela Rees.
Oba dva se zabývají digitálními technologiemi a hledají hmatatelné materializované výstupy se zaměřením na vztah mezi virtuální a fyzickou realitou.
Autory inspirovala bohatá historie Kutné Hory, zejména pak proslulá kostnice v Sedlci. Jejich projekt spojuje odkaz tradičního věštění lidského osudu z kostí s umělou přítomností současného člověka utvářenou behaviorálními kognitivními strategiemi a rozšířenou skutečností. V hlubší rovině jde o zjišťování přirozenosti věcí a polemiku nad jasnou vnitřní podstatou objektu a jeho novější definicí, kdy se stává objektem umělým s přeneseným významem, a je obklopen různými digitálními informacemi.
Hravou a interaktivní instalaci situovanou do barokních lázních a sklepení jezuitské koleje tvoří 3D tištěné objekty kostí, průhledné nafukovací balóny a fotografie Kutné Hory a okolí, které budou fungovat jako spouštěče pro augmentovanou realitu. Vzniká prostor pro manipulaci a experiment s různými konfiguracemi věcí, které se propojují a komunikují spolu. Zároveň jsme svědky potenciální transformace těchto objektů (odkrýváme další vrstvu jejich věcnosti), ale i babylonského zmatení materiálního světa.
gask.cz