Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Jaroslava Fragnera
date of exhibition: 2019/12/05 - 2020/01/26

note:
Výstava „Navzdory“ se ohlíží za českou architekturou v průběhu půl století – od roku 1969 (začátek normalizace) až po současnost. Představuje její aktéry vymezující se totalitě duchovní i komerční, hlavními tématy jsou svoboda architektonické tvorby, obrana veřejného prostoru, neoficiální struktury a výjimečné počiny (výstavy, happeningy, záchrana staveb i veřejného prostoru, obnova výjimečných budov apod.). Kromě připomenutí těchto osobností, skupin a událostí je kladen důraz i na dobovou situaci, souvislosti historické, politické nebo umělecké a vývoj událostí či jednotlivých institucí a uskupení. Předělovým obdobím je období od listopadu 1989 (rozpad svazu architektů) až po založení České komory architektů, které završilo snahu architektů zakotvit právně a možnost svobodně se věnovat své profesi.

Základní téma lze zjednodušit na morální integritu tvůrců, na jejich tvorbu a postoje bez ohledu na soudobý diktát ideologický či komerční tlaky, na mainstream, na snadnou cestu za jakýchkoliv ústupků. Můžeme na toto téma nahlížet z vícero pohledů: podle typu projektu (mnozí tvůrci zcela souběžně provozují moralizující aktivismus a „šíření dobra“, ale i sporné zakázky pro totalitní režim nebo kontroverzní osobnosti), v čase (mnoho tvůrců rovněž zahájilo svou profesní kariéru jako mladí, moralizující revolucionáři, kteří dělají „vše jinak“, s rostoucí slávou a odpovědností, velikostí zakázek i věkem se však nakonec zpravidla posouvají do standardizované nebo převážně komerční rutiny), podle charakteru konkrétní práce (nakolik jde o vzdor vůči establishmentu a nakolik jen o „prostou“ snahu dobře a eticky dělat svou práci) či podle předpokládané odezvy (nakolik jsou dané jevy sledovány a reflektovány médii nebo nakolik je dovede „zhodnotit“ či komerčně a politicky zneužít právě onen establishment, vůči němuž se vymezují).

Kurátoři si nekladli za cíl rozdělit architektonickou scénu na „špatné a dobré“ tvůrce, ale naopak ukázat nakolik byl zajímavý a silný proud „ostrůvků pozitivní deviace“, jaké (dosud málo nebo vůbec popsané) události pomohly vývoji architektury, reagovaly na celoevropské trendy (postmoderna, technologie, zájem o památkovou péči, veřejný prostor, ekologii, teoretické práce) a jak se u architektů promítá uvědomění si vlastního vlivu na podobu veřejného prostoru a společenské i pedagogické odpovědnosti.

Na výstavě je představeno osm desítek architektů a aktivit v šesti kategoriích: navzdory odcizení (úsilí o proměnu nefunkčního vztahu člověka a města), navzdory nehybnosti (podpora změn, setkávání, edukace), navzdory bourání (péče o existující prostředí a kulturní dědictví), navzdory vytěžování (aktivity v zájmu prosté šetrnosti a zhodnocení potenciálu zdrojů, sociální a environmetální zodpovědnost proti konzumu), navzdory stereotypům (reakce na mechanický a prvoplánový přístup, na mainstream a zplošťování) a navzdory exkluzivitě (tvorba vycházející z tradice a genia loci, (ne)cílený regionalismus, pokora). Samostatnou kapitolou je potom část pojmenovaná navzdory svazu, která blíže seznamuje s občanským fórem (architektů) a situací do vzniku profesní komory. Zároveň kurátoři chtějí návštěvníka vtáhnout do dialogu, díky možnosti doplnit „kdo mi zde chybí“.

Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

person   born
Adam Ivan   21. 7. 1956    
Aulický Václav   1. 3. 1944    
Brix Michal   2. 12. 1946    
Brix Tomáš   8. 3. 1945    
Di Stefano Alberto   1964    
Exnerová Radka   31. 12. 1970    
Fiala Stanislav   15. 3. 1962    
Gebrian Adam   9. 5. 1979    
Háblová Anna   16. 5. 1983    
Hnilička Pavel   16. 3. 1975    
Hölzel Zdeněk   20. 5. 1947    
Hrůša Petr   26. 9. 1955    
Chuchlík Jakub   26. 9. 1983    
Chuchlíková Čapounová Ida   1983    
Kopecký David   8. 2. 1963    
Koucký Roman   14. 6. 1959    
Králíček Václav   6. 7. 1945    
Kraus David   1. 11. 1970    
Kroupa Ivan   19. 9. 1960    
Kulík Tomáš   30. 5. 1954    
Kuzemenský Michal   4. 4. 1967    
Lábus Ladislav   24. 11. 1951    
Liesler Lukáš   14. 7. 1949    
Louda Jan   11. 8. 1949    
Maleř Pavel   15. 5. 1951    
Masák Miroslav   23. 5. 1932    
Mičeková Alena        
Mojžíš Jiří   17. 5. 1943    
Mrva Kamil   20. 7. 1974    
Prouza Pavel        
Prouzová Myšková Jana        
Rothbauerová Vítězslava   28. 10. 1941    
Ruller Ivan   17. 11. 1926    
Sládeček Svatopluk   29. 12. 1969    
Stolín Petr   25. 6. 1958    
Studený Ján   12. 8. 1966    
Stýblo Zbyšek   5. 2. 1952    
Suchomel Jiří   14. 9. 1944    
Suske Petr   6. 4. 1951    
Šedá Kateřina   12. 12. 1977    
Šépka Jan   29. 10. 1969    
Šrámková Alena   20. 6. 1929    
Štěpán Marek   9. 8. 1967    

Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

institution, city, address
České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha, Thákurova 7
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Muzeum hlavního města Prahy, Praha, Na Poříčí 52/1554 (bývalé Švermovy sady)

Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

person   born
Krajči Petr   17. 10. 1955    
Merta Dan   1963    
Pučerová Klára        
Směták Pavel   25. 6.    
Vorlík Petr   22. 9. 1973    

Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

person   born
Fišer Jakub   1. 6. 1972    

Navzdory: Architekti 1969–1989–2019

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2020   Navzdory (Architekti 1969-1989-2019)
plakát
  published   title (subtitle)
  2019   Navzdory: Architekti 1969–1989–2019