zdroj: http://www.liberec-reichenberg.net/public/fotky/5aaa29c04b172_thumbnail.jpg

Jiří Suchomel

* 14. 9. 1944, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000710610

notes:
Doc., Ing., architekt
děkan FA TU v Liberci

Jiří Suchomel

zdroj: http://www.liberec-reichenberg.net/public/fotky/5aaa29c04b172_thumbnail.jpg
 

Jiří Suchomel

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1961 - 1967   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta stavební, architektura
1967 - 1971   Akademie výtvarných umění, Praha, architektura, Cubr František, *1911

Jiří Suchomel

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Londýn (London), Londýn (London)
???? - ????   SIAL - Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Liberec (Liberec)
???? - ????   Stavoprojekt, atelier 02 - SIAL, Liberec (Liberec)
1968 - 1969   Německo
1972 - 1984   Stavoprojekt, Liberec (Liberec)
2004 - 2007   Informační centrum Technické univerzity v Liberci, Liberec (Liberec), realizace, spolupráce Vladimír Balda, Marie Procházková

Jiří Suchomel

from - to   student, school, city
???? - ????   Louda Ivo, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura
???? - ????   Šímová Barbora, *1987, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura
???? - ????   Tomková Zuzana, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
???? - ????   Macková Lucia, Technická univerzita, Liberec (Liberec), Fakulta architektury
???? - ????   Löwy Samuel, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
2008 - 2015   Vojkůvka Aleš, *1988, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura
2008 - 2015   Valášek Aleš, *1981, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura
2010 - 2016   Prchlík Marek, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
2011 - 2014   Albrecht Filip, *1986, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura
2011 - 2018   Hrušová Anna, Technická univerzita, Liberec (Liberec), architektura

Jiří Suchomel

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   SIAL - Sdružení inženýrů a architektů Liberec, *1968
???? - ????   Středotlací - Skupina Středotlací, *1987
???? - ????   Školka Sial, *

Jiří Suchomel

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/04/20   Jiří Suchomel: Projekty a realizace, Kulturní středisko Hroznová, České Budějovice (České Budějovice)
2002/05/17 - 2002/06/13   Český dům v Malmö autora Prof. Ing. arch., akad. arch Jiřího Suchomela, Galerie ABF, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/22 - 1982/04/02   Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/06/29 - 1989/07/23   Středotlací, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1991/09/08 - 1991/10/06   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1991/11/28 - 1992/01/02   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Dessewffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/01/16 - 1992/02/16   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Palác Kinských, Praha
1996/08/27 - 1996/09/27   Mašinisti, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1999/06/03 - 1999/07/11   Mašinisti, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/03/07 - 2000/03/31   Poslední dekáda milénia očima kritiků - architektura v Čechách a na Moravě, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2008/10/30 - 2008/12/14   Zelená architektura, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2010/06/03 - 2010/09/19   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2011/01/20 - 2011/03/27   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/04/13 - 2011/05/22   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2019/12/05 - 2020/01/26   Navzdory: Architekti 1969–1989–2019, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
nekonala se   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)

Jiří Suchomel

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Středotlací, Český fond výtvarných umění, _
  1991   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra / The Czech and Slovak Neofunctionalist Architecture
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2010   Sial, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Navzdory (Architekti 1969-1989-2019), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2008   Architekti SIAL, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2011   Současná česká architektura a její témata, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 20: 1994 - 2014, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2020   Rozhovory: Architektura osmdesátých let, České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Mašinisti / Machinists, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   STL - Středotlací, Architektura, 52-67
  2012   SIAL - ASYL aneb Jaké to je být v interpretační nouzi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2014   My jsme vlastně postavili novou školu na zelené louce. Ale to, že nemáte tradici, může být i výhoda. / We actually built a new school on a greenfield site. But having no tradition can be an advantage., Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 20: 1994 - 2014, 8-31
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Jiří Suchomel: Projekty a realizace, Kulturní středisko Hroznová, České Budějovice (České Budějovice)
  2002   Český dům v Malmö autora Prof. Ing. arch., akad. arch Jiřího Suchomela, Galerie ABF, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Práce architektů, malířů a sochařů
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
  1989   Středotlací, Český fond výtvarných umění, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Suchomel

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Zelená architektura.cz / Green architecture.cz (architektura, krajina, udržitelný rozvoj, inspirace přírodou / architecture, landscape, sustainability, nature as inspiration), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Architekti SIAL, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Architektura mimo centra / Architecture Outside the Centres, Technická univerzita, Fakulta architektury, Liberec (Liberec)
  2019   Už nejdu do Ještědu / I No Longer Shop at Ještěd, Fenomén Ještěd, s.r.o., Liberec (Liberec)
  2020   Rozhovory: Architektura osmdesátých let, České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   My jsme vlastně postavili novou školu na zelené louce. Ale to, že nemáte tradici, může být i výhoda. / We actually built a new school on a greenfield site. But having no tradition can be an advantage., Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 20: 1994 - 2014, 8-31
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   FUA 2012-2013: Fakulta umění a architektury / Faculty of Art and Architecture, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2014   Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 2013 - 2014, Technická univerzita, Liberec (Liberec)

Jiří Suchomel

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Aktuální tendence v české architektuře 70.-80. let, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 111-121
  2010   Mé drahé dvacáté století, co bych byl bez tebe?, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 156-162
  2010   Postmodernismus a my II (Situace doma - Pokus o typologii), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 97-102
  2022   Ceny Ministerstva kultury ČR, Art Antiques, 11.číslo, 4-4