Výstava životního díla sochaře Jana Štursy

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1950   Jan Štursa