Posmrtná výstava Jana Trampoty

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   Posmrtná výstava Jana Trampoty
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   Posmrtná výstava Jana Trampoty