Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _
Státní výbor pro věci umění, _, _
Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha, _