Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914

type: kolektivní
place of exhibition: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
date of exhibition: 2020/09/17 - 2021/01/03

note:
„Ale mimo vše toto, v klášteře, před zraky bratří, když čtou–,“ zamýšlel se v roce 1124 Bernard z Clairvaux ve svém spise Apologia ad Guillelmum nad architekturou opatství v Cluny a tázal se sám sebe, „co zde dělá tato směšná obludnost, úžasný druh deformované krásy [deformis formosita] nebo krásné deformovanosti [formosa deformitas]?“ Položíme-li si otázku středověkého cisterciáka při pohledu na kubistická díla, snad i v nich nalezneme jakousi deformovanou krásu přesahující pouhé stylové vymezení. Co je tedy podivná spřízněnost baroka a kubismu? Je to způsob vzájemnosti, který k sobě tyto dva časově vzdálené umělecké projevy chovají, přičemž ona podivnost je proměnlivá nejednoznačnost tohoto vztahu. Formosa deformitas, krásná deformovanost, je právě to, co je spojuje. Výstava zpřetrhává tradiční vidění dějin rozparcelovaných na stylové periody rozvíjející se pouze jedním směrem na časové ose. Naopak představuje umělecká díla jako anachronistická, díla existující v konstelacích, které jsou konfliktem i symbiózou mnoha různých temporalit. Baroko se zde objevuje ve třech možných valérech pojmu – historické, politické a abstraktní –, jež se vzájemně prostupují. Naopak český kubismus je vymezen dobou existence Skupiny výtvarných umělců, tedy rozpětím let 1911–1914. Ve čtyřech výstavních místnostech se kaleidoskopicky skládá nejednoznačná mozaika toho, jak bylo baroko přítomné v kubistických dílech. Samotný kubismus v českém umění však není o nic méně komplikovaný než baroko. Skupina výtvarných umělců se začala názorově tříštit již krátce po svém vzniku. Umělci, kteří pro své názory opustili SVU Mánes, jen těžko nacházeli shodu. Snad právě díky tomu vznikl názorově a především tvarově bohatý svět, díky němuž přehodnocujeme naše časoprostorové konvence i dnes. Výstava Formosa deformitas je tak zčásti experimentem vidění, respektive zviditelnění staršího v novějším – žádá proto svého diváka, aby měl oči otevřené.
(www.ajg.cz)

Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914

person   born
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Bernini Pietro   6. 5. 1562    
Brandl Petr   24. 10. 1668    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Filla Emil   4. 4. 1882    
Grund Norbert   4. 12. 1717    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Janák Pavel   12. 3. 1882    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kupecký Ján   3. 4. 1667    
Mányoky Adám   1673    
Novák Arne   2. 3. 1880    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Škréta Karel   1610    
Špála Václav   24. 8. 1885    
Vavřina Karel   3. 10. 1884    

Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914

institution, city, address
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80

Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914

person   born
Skopalová Eva   1991    

Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914

kniha
  published   title (subtitle)
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911-1914)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu)
program
  published   title (subtitle)
  2020   Alšova jihočeská galerie (leden prosinec 2020)