Bohumil Eliáš: Malíř a sklář

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   Bohumil Eliáš: Malíř a sklář
Periodical
published, title (subtitle)
2005/10/20   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)