Seminář pro učitele k výstavě Olomoucká sbírka české kresby 20. století

Program
published, title (subtitle)
1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)