CIAM ČSR (Československá skupina Mezinárodních kongresů moderní architektury)

year of establishment: 1929