Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

place of origin: Bratislava (Bratislava)