Společnost přátel umění v Olomouci - Gesellschaft der Kunstfreunde in Olmütz

year of establishment: 1900

word:

Společnost přátel umění vznikla 4. března 1900 (oficiálně od 16. března) v budově bývalého německého kasina v dnešní Riegrově ulici. Stalo se tak z iniciativy hrstky uměleckých nadšenců německé národnosti. Za hlavní cíl si stanovila „péči o smysl pro umění a podporu výtvarného umění“. Velký důraz kladla na frekventovanou a různorodou výstavní činnost, přednášky, exkurze za uměním a také se snažila o vybudování Domu umění. Zakladateli se stal ředitel německého gymnázia Emil Seyss, advokát a sběratel umění Albrecht Blumenzweig, arcivévoda Evţen, kníže Jan II. z Lichtenštejnu, starosta Karl Brandhuber nebo Otto a Robert Primavesiovi a Eduard a Victor Hamburgerovi.48 Mezi nejznámější členy patřili Emil Moser, Emil Pirchan, Hugo Charlemont, Karel M. Thum a další. Zahajovací výstava v květnu 1900 obsahující 413 obrazů a grafických listů sklidila velký úspěch. Objevila se zde i díla umělců české národnosti jako byl například Edmund Žiţka. Ještě ve stejném roce výstava uspořádaná Ústavem hraběte Pöttinga představila díla předních českých malířů a v dalších letech podobně laděné výstavy pokračovaly. Ústav se věnoval především národnostním aspektům kulturní sféry, což dokládá olomoucká výstava členů pražského Mánesa (1905) v sále na Ústřední čtvrti, výstava slovenských malířů z roku 1905, výstava z roku 1903, která se zaměřila směrem k regionálnímu umění, nebo „Moravští umělci současné doby“ z roku 1904. Své výsadní postavení si společnost udržela až do vzniku Klubu přátel umění, poté se začala soustředit pouze na německé kulturní umění.

Miroslava Neckařová, theses.cz, 30.6.2018