Cena NG 333, odborná porota 2009

person, born
Balaštíková Eva,
Brozman Dušan, 7. 6. 1961
Dolanská Karolína,
Frešo Viktor, 22. 6. 1974
Petřinová Alžběta,
Raimanová Ivona, 12. 10. 1956
Vaňous Petr, 24. 2. 1975
Vartecká Anna, 5. 5. 1975