Císařsko-královská centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek (K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale)

place of origin: Vídeň (Wien)
year of establishment: 1850

notes:
K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale ustavena 31.12. 1850. 1863 název změněn na K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Vytvořeny 3 sekce. 1.sekce pro pravěki a antiku. 2.sekce pro památky, 3.sekce pro písemné doklady o památkách. Již od roku 1856 vydáván časopis Mittheilungen ... a ročenka Jahrbuch der ... 1859 komise převedena z ministerstva obchodu na ministerstvo kultu a vyučování. Od roku 1867 činnost komise omezena na Předlitavsko. 2.8. 1911 nový statut a změněn název na K.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege. Mottem činnosti tohoto orgánu památkové péče: "zachování stavebních památek spočívá v rukou státu". Spolupracovníky konzervátoři a korespondenti památkové péče. V komisi činní Karl Czoernig von Czernhausen, Franz von Thun-Hohenstein, Joseph Anert, Paul Sprenger, Edvard van der Nüll, Rudolf Eitelberg von Edelberg, Christian Ruben, Jan Erazim Vocel, Friedrich Sylva-Taroucca, Fabian Rokita, Karl Schwarz, Josef Alexander Helfert, Maximilian Dvořák, Antonín Matějček, Vincenc Kramář, Jaroslav Pečírka, Stanislav Sochor, Friedrich von Schmidt, Heinrich Ferstel, Alois Riegel, Eduard von Sacken, Theodor von Sickel a další.

word:

K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale ustavena 31.12. 1850. 1863 název změněn na K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. Vytvořeny 3 sekce. 1.sekce pro pravěki a antiku. 2.sekce pro památky, 3.sekce pro písemné doklady o památkách. Již od roku 1856 vydáván časopis Mittheilungen ... a ročenka Jahrbuch der ... 1859 komise převedena z ministerstva obchodu na ministerstvo kultu a vzučování. Od roku 1867 činnost komise omezena na Předlitavsko. 2.8. 1911 nový statut a změněn název na K.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege. Mottem činnosti tohoto orgánu památkové péče:    " zachování stavebních památek spočívá v rukou státu" . Spolupracovníky konzervátoři a korespondenti památkové péče. V komisi činní Karl Czoernig von Czernhausen, Franz von Thun-Hohenstein, Joseph Anert, Paul Sprenger, Edvard nan der Nüll, Rudolf Eitelberg von Edelberg, Christian Ruben, Jan Erazim Vocel, Friedrich Sylva-Taroucca, Fabian Rokita,  Karl Schwarz, Josef AlexanderHelfert, Maximilian Dvořák, Antonín Matějček, Vincenc KramářJaroslav Pečírka, Stanislav Sochor, Friedrich von Schmidt, Heinrich Ferstel, Alois Riegel, Eduard von Sacken, Theodor von Sickel a další.