zerozero

place of origin: Prešov (Prešov)
year of establishment: 2002

notes:
www.zerozero.sk

Architektonická kancelária zerozero bola založená v Prešove v roku 2002. Jej činnosť sa zameriava na architektúru a územné plánovanie, tieto aktivity dopĺňa navrhovanie interiérov a dizajn. Členovia zerozero sa snažia aj o aktivitu na akademickej pôde v rámci externej spolupráce s Katedrou architektúry na Fakulte umení v Košiciach.
Zvažovanie a citlivé balancovanie vzťahu funkcia-program-forma-význam (alebo naopak význam-forma-program-funkcia) je neustále v každej fáze procesu konfrontované s ekonómiou, technickou náročnosťou a stavebnou tradíciou.