Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

type: kolektivní
place of exhibition: Centrum pro současné umění Futura
date of exhibition: 2007/05/25 - 2007/07/29

note:
zahájení 24.5.2007 v 18.00
Mezinárodní výstava s názvem Forma následuje ...risk představuje současnou sochu a architekturu, které hledají svou novou podobu ve velmi složitém a hybridním celku. Nová komlexnost zahrnuje v sobě množství komponent, nalezených objektů, pevných i tekutých forem, materiálů a médií, včetně fotografie a videa, které spolupůsobí simultánně. Umělcům a architektům se přitom daří paradoxně udžet celek, který je svým způsobem uzavřenou formou. Složitá struktura je ostentativně vystavena našemu pohledu, i když je nakonec obalována nebo přikryta sjednocující vrstvou, která zklidňuje její povrch a rozporuplnou formu. Tento způsob odkazuje na první pohled k tradici dadaismu, neo-dadaismu a fluxu: ke způsobu umělecké praxe, kdy nezáleží ani na materiálu, který přichází z mimouměleckého světa, ani na jeho estetické stylizaci. Všechny těžko slučitelné složky vstupují do celku jako nekonečná možnost jeho proměn.

Plastika v posledních letech měla spíše konceptuální podobu, dobrovolně se vzdávala pevnější formy, měla většinou podobu instalace, a otvírala se ve volné interpretaci diváka, který byl ve skutečnosti jejím středem a hlavním aktérem.

Kocept výstavy Forma následuje ...risk záměrně sleduje opačný přístup: složitá froma si zachovává svou rozporuplnost, náhodnost a otevřenost různým výkladům, ale stává se komplexním celkem, jakousi architekturou, kde se znovu uplatňují reálné hodnoty materiálu a reálná, nekonceptuální přítomnost díla, která aktivizuje prostor. Nedochází přitom k zjednodušení. Celek díla zůstává nejistý, těžko pochopitelný a odpovídá současné podobě naší globalizované identity.

Výstava představuje po dlouhé době konfrontaci plastiky a architektury s nadějí, že ve vzájemném zrcadlení uvidí vynořující se naléhavou podobu současné komplexity. Výstava představí několik významných osobností současné americké a evropské plastiky a architektury a řadu mladých umělců, kteří se podílejí na kritické proměně, naznačené konceptem výstavy.

Koncepce výstavy: Jana a Jiří Ševčíkovi, VVP AVU Praha, Monika Mitášová, SNG a IUV VŠVU Bratislava, Marian Zervan, Benjamín Bradňanský a Vit Halada, Katedra Architektury.
(http://www.futuraproject.cz)

Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

Pohled do instalace / installation view
Pohled do instalace / installation view
KSA - David Kopecký: Lampa pro Roberta / Lamp for Robert, 2007, plast, zářivky / plastic, fluor tube
Jiří David: "3x", 2007, rámy, plátno, malba, kov / frames, canvas, paint, metal
Dušan Záhoranský: Vaterland, 2007, polystyren / polystyrene
Eva Koťátková: pohled do instalace / installation view
pohled do instalace / installation view
 

Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

person   born
Brádňanský Benjamín   24. 2. 1976    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Čupková-Myers Dana        
David Jiří   28. 8. 1956    
Džadoň Tomáš   2. 3. 1981    
Gebhardt Christian   1972    
Halada Vít   14. 7. 1980    
Harrison Rachel   1966    
Havrilla (Havrila) Vladimír (Vlado)   13. 5. 1943    
Horák Martin   22. 3. 1968    
Houser Milan   12. 12. 1971    
Kollnitz Roland   1972    
Korth Christian   1972    
Koťátková Eva   1. 9. 1982    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Kuzemenský Michal   4. 4. 1967    
Lehocká Denisa   28. 1. 1971    
Litvan Václav   3. 12. 1983    
Lysáček Petr   8. 2. 1961    
Meduna Marek   18. 12. 1973    
Pilařová Iveta   14. 1. 1975    
Písařík Petr   21. 11. 1968    
Rathouský Luděk   2. 3. 1975    
Rittstein Lukáš   31. 7. 1973    
Scanlan Joe   21. 11. 1961    
Sceranková Pavla   24. 2. 1980    
Seiz Fabian   1975    
Skála Jiří   4. 8. 1976    
Skrepl Vladimír   18. 9. 1955    
Stec Peter   1976    
Šimera Evžen   16. 4. 1980    
Vinklárková Hana   19. 8. 1977    
West Franz   16. 2. 1947    
Zahoranský Dušan   17. 1. 1972    
Zrubec Radoslav   25. 5. 1982    
Zubek Petr   17. 2. 1967    

Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

institution, city, address
Centrum pro současné umění Futura, Praha, Holečkova 49
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), Riecna ul. 1
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha, U Akademie 4

Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

person   born
Mitášová Monika   9. 11. 1968    
Ševčík Jiří   13. 3. 1940    
Ševčíková Jana   13. 4. 1941    

Forma následuje... risk / Form Follows... Risk

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2007   Nová komplexnost?
  2010   Složitosti a protiklady v současné skulptuře
  2011   Složitosti a protiklady v současné skulptuře
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2007   Forma následuje... risk
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2007   Forma následuje... risk