D3A s.r.o.

place of birth: Praha
birth year: 1997

D3A s.r.o.

person   born from - to, notes
Fiala Stanislav   15. 3. 1962     ???? - ????
Macková Eva         ???? - ????
Prouza Tomáš   13. 1. 1961     ???? - ????
Sodomka Marek   1972     ???? - ????
Zima Jaroslav   28. 2. 1961     ???? - ????

D3A s.r.o.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2002   Un Salon tchèque (Architecture contemporaine et design en République Tchèque)
  2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue)
kniha
  published   title (subtitle)
  2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989)
  2009   D3A (Živá architektura / Airy Architecture)
  2011   Současná česká architektura a její témata
  2014   Industriální topografie: Architektura konverzí / Industrial Topography: The Architecture of Conversion (Česká republika 2005-2015 / Czech Republic 2005-2015)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2005   D3A
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Výstava soutěžných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže na areál VŠUP v Praze Ďáblicích
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2013   Současný český industriál