Východoslovenská galéria

date of exhibition, exhibition title
1958/04 - 1958/05   Anton Jasusch: Súborné dielo,
1965/02   Július Jakoby,
1965/12/05 -   Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý,
1966   Konštantín Bauer,
1966 - 1966/06/30   Vojtěch Löffler: Jubilejná výstava,
1968/02/28   Moje Rusko,
1968/03/17 -   Ernest Zmeták,
1969/11/14 - 1969/11/30   Juraj Daňo: Obrazy 1967 - 1968 - 1969,
1970   Umění Moravy,
1970/12   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970,
1972/01 - 1972/02   Štefan Hapák: Z tvorby,
1972/06 - 1972/07   Ľudovít Čordák,
1974/12/17 - 1975/01   Jozef Bendík: Maliarské dielo,
1976   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava,
1976/04   Jozef Šturdík: Obrazy,
1976/05/28 - 1976/06/20   Finské umění,
1977/03 - 1977/04   Xénia Columby Sinayová,
1977/10/14 - 1977/11/06   Eugen Krón: Kresba, grafika,
1978   Július Jakoby: Súborné maliarske dielo,
1978/09/05 - 1978/10/01   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977,
1979/11 - 1979/12   Július Nemčík: Súborné dielo,
1979/12 - 1980/01   Arpád Račko: Sochárska tvorba,
1980/12 - 1981/01   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980,
1980/12 - 1981/01   Tibor Gáll: Jubilejná výstava,
1981/04/22 - 1981/05/30   František Veselý: Úvahy o krajine,
1981/06/09 - 1981/07/05   František Foltýn,
1981/09/04 - 1981/10/04   Ivan Šafranko,
1981/09/08 - 1981/10   Ján Hanák,
1982/01 - 1982/04   Julo Machaj: Sochy,
1982/02/26 - 1982/03/28   Ján Hák: Jubilejná výstava,
1982/03/05 - 1982/04/04   Štefan Hapák: Maľby, pastely,
1982/06 - 1982/07   Andrej Gaj: Výber z tvorby 1970 - 1982,
1982/12/22 - 1983/01/23   Štefan Bubán: Z tvorby,
1983/04/29 - 1983/05/29   Anton Jasusch: Súborné dielo,
1983/06 - 1983/07   Július Jakoby,
1985   Margita Hanáková: Textilné závesy,
1985/01/10 - 1985/02/17   Jozef Fabini: Kresby, akvarely, gvaše,
1985/03/12 - 1985/04/14   Július Szabó: L'ud zeme,
1985/05/17 - 1985/06/16   Anton Michajlovič Kaššaj: Výber z tvorby,
1985/07   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky. Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach,
1985/10 - 1985/11   Alexander Eckerdt: Grafika a kresba,
1985/11/29 - 1986/01/05   Július Bukovinský: Košické motívy,
1986   Vojtech a František Klimkovičovci: Kresby,
1986/07 - 1986/08   Ján Mathé: Sochárska tvorba 1949 - 1984,
1986/08 - 1986/09   Vincent Hložník: Súborné dielo,
1987   Janko Alexy: Pastely,
1987/06/19 - 1987/07/19   Konštantín Bauer: Výber z diela,
1987/12/04 - 1988/01/17   Xénia Columbyová Sinayová,
1988   Dušan Srvátka: Malba a kresba,
1988/01/08 - 1988/02/14   Dušan Pončák: Sochy a kresby,
1988/02/19 - 1988/03/27   Danica Hanáková: Divadelný kostým,
1988/03/02 - 1988/04/17   Konstrukce a fikce (fotografie dvanácti francouzských autorů),
1988/07/08 - 1988/08/07   Vladimír Židlický,
1988/09/09 - 1988/10/16   Imrich Svitana: Výber z tvorby,
1988/10/27 - 1988/11/27   Jerzy Maraj: Umelecké sklo,
1988/11/01 - 1988/12/11   Jozef Fabini: Maliarsky odkaz,
1988/12/02 - 1989/01/08   Ladislav Zozuľák: Krajinárska tvorba,
1989/01/13 - 1989/02/12   Ernest Rákoši: Výber z diela,
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov),
1989/04/28 - 1989/05/28   Fedor Vico,
1989/06/13 - 1989/09/10   České maliarstvo XX. storočia (II. diel),
1989/09/01 1989/10/01   Ikony na východnom Slovensku 16. - 19. storočia,
1989/11/17 - 1989/12/22   Ernest Zmeták: Grafika,
1989/12/29 - 1990/01/28   Michal Čičvák: Obrazy 1979 - 1989,
1990/10/23 - 1990/11/25   Štefan Makara: Jubilejná výstava,
1990/11/30 - 1991/01/13   Tibor Gáll: Jubilejná výstava,
1991   Hýbače,
1991/01/18 - 1991/02/17   Nicolo D´Alessandro - grafika,
1996/10/08 - 1996/11/03   Anna Hausová: Paličkované plastiky,
1997/03/07 - 1997/03/30   Štefan Siváň: Stretnutia,
1997/06/05 - 1997/09/14   Ľudovít Čordák (Csordák) 1864 - 1937,
1998/01/29 - 1998/03/08   Stano Bubán: Skutočná maľba,
1998/06/04 - 1998/09/27   Elemír Halász - Hradil: 1873 - 1948,
1999/05/04 - 1999/05/30   Michal Hajnal: Reminiscencie,
2000/05 - 2000/06   Ján Berger,
2008/09/25 - 2008/10/26   Peter Sceranka: Retrospektíva,
2009/11/19 - 2009/12/13   Darina Gladišová: Kontemplácie,
2009/12/16 - 2010/02/14   Juraj Bartusz: Jakoby, Bondy, časový limit, indigo,
2010/03/24 - 2010/04/18   Attila Duncsák: Moja cesta,
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy,
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová,
neuvedeno   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas,
neuvedeno   Jozef Czauczik a jeho okruh,