Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera

city: Praha
address: Betlémské náměstí 5a/169
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera

kniha
  published   title (subtitle)
  2002   Begleichung der Schuld (In Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938)
  2002   Splátka dluhu (Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938)
  2003   Controlled visual flow
  2005   Česká inspirace / Czech inspiration
  nedat. (2005)   Work! (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace: Studentské práce z let 2001-2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Department of Graphic Design and Visual Communication: Student Works from Ye)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   David Balihar: Pomalu / Slowly
  2002   Radana Lencová: Přeměna odpadu - Proměna duše
  2003   Otto Neurath: Vývoj moderních globálních znaků / Development of the Modern Global Signs
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Neviditelná energie myšlenek a tvarů / The invisible Energy of Ideas and Forms (Deset příběhů ze současné česko-slovenské typografie / Ten Stories from the Contemporary Czecho-Slovak Typography)

Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2003   Odpadkové umění
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Ras/art: Enter / Vstupte do světa současného umění