Českomoravská zemská (Národní) galerie

person, born
Novotný Vladimír, 11. 1. 1901