Galerija kulturnog centra Beograda

city: Bělehrad (Beograd)
address: _
state: Srbsko (Serbia)

Galerija kulturnog centra Beograda

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/10   Vela Luka 68, Galerija kulturnog centra Beograda, Bělehrad (Beograd)

Galerija kulturnog centra Beograda

date of exhibition   exhibition title
1968/10   Vela Luka 68