České centrum

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
  Jindřich Vik: Čert nikdy nespí, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1997/04/24 - 1997/05/24   Dalibor Chatrný, Požitavská galéria, Nitra (Nitra)
1998/03/16 -   Výstav kresieb Karla Havlíčka, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1998/04/16 -   Štěpán Grygar: Fotografie, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1998/05/11 -   Andrej Bělocvětov, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1998/12/07 -1999/01/30   Adriena Šimotová: Stopy pamäte, V hraniciach dorozumenia II, Galéria Médium, Bratislava (Bratislava)
1999/01/11 -   Otto Stritzko, České centrum, Bratislava (Bratislava)
1999/03/15 -   Jindřich Štreit: Na konci světa, České centrum, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/09/29   Václav Cigler: Sklo, kresby, projekty, práce z r. 1960 - 2000, Galéria Médium, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/09/30   Xénia Hoffmeisterová: Nahý v trní, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2005/12/06 - 2005/12/30   Lhotský: Sklo, X rokov tavenej sklenej plastiky Pelechov, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, dvorana, Bratislava (Bratislava)
2009/11/03 - 2009/11/29   Vladimír Birgus: Fotografie1972 - 2009, Dom umenia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2013/11/05 - 2013/12/01   Vnitřní okruh v současné české fotografii, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2014/12/11 - 2015/01/25   Eduard Ovčáček: Archív & nové práce, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2015/09/08 - 2015/10/02   Vojtěch Kubašta - geniální ilustrátor, Mestská knižnica, Piešťany (Piešťany)