Společnost Topičova salonu

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Hugo Demartini: Akce a proměna geometrické skladby
2008   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání
2008   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem
2008   Ivan Ouhel: Proměny krajiny / konstrukce prostoru
2008   Karel Valter: Místo, krajina, obraz
2009   Antonín Střížek: Obrazy a kresby
2009   Dagmar Hochová: Fotografie - paměť všedního
2009   Marius Kotrba: Hledání rovnováhy
2009   Otakar Slavík: Návraty
2009   Petr Veselý: Dílem průřez
2010   Rudolf Volráb: Situace figury
2010   Jitka Válová: Setkání
2010   Jitka Svobodová: Kouře a věci
2010   Olga Karlíková: Prostor pro světlo a řeč přírody
2011   František Pacík
2011   Marie Blabolilová: Chůze lesem - zastavení
2011   Dalibor Chatrný: Výroky
2011   Daisy Mrázková: Voda a čára
2011   Jan Merta: Liberec III
2012   Karel Šlenger: Srdce země je ze zlata
2012   Jindřich Zeithamml: Metafyzická plastika
2012   Vladimír Novák: Za horizontem
2012   Alexandr Paul, fotograf
2012   Josef Žáček: Osamělost
2013   Richard Konvička: Na ostrém bodu
2013   Julie Winterová-Mezerová
2013   Vladimír Kokolia: No problem
2013   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa
2013   Marie Filippovová: SUO ANNO
2014   Svatopluk Slovenčík: Retrospektiva / A Retrospective
2014   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš
2014   Jiří Štourač: Ticho, které mluví
2014   Karol Ondreička: Ariadnina nit / Ariadne's Thread
2014   Luděk Filipský: Skryté energie kosmologického prostoru / Hidden Energies of Cosmologic Space
2015   Zbyněk Sedlecký: Tady a později
2015   Naděžda Plíšková
2015   Alena Kučerová: Postup
2016   Jan Kovářík: Statuofilia
2016   Tomáš Polcar: Krajiny
2016   Anežka Kovalová: Zastavení v čase
2016   Miloslav Moucha: Od konceptu
2016   Margita Titlová Ylovsky: Zasaď se do pole
2017   Monika Immrová: Socha
2017   Jindřich Růžička: Ten stůl však už tam nestojí...
2017   Roman Trabura
2017   Ellen Jilemnická
2018   Aleš Růžička: Hortus
2018   Zdenek Hůla
2018   Jaromíra Němcová: Start Stop
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   INtroCITY / Nukleární rodina
2009   Černobílé Zlaté město 09
2010   Zorka Ságlová, Jan Ságl: Krajina
2010   Zweistundenfünfzehn / Dvě hodiny patnáct (Junge Kunst aus Dresden und Prag / Mladé umění z Drážďan a Prahy)
2011   EX: Maleček - Pešat - Véla
2011   Far From Sure: Satyrův salon u Topiče
2011   Crashtest 2011
2012   Geometrův zlý sen
2012   Jan Maarten Voskuil, Michal Škoda: Between Corners
2013   Diskrétní transformace
2014   Elsi & František Kyncl: Dialog sil - souzvuk energií
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Crashtest 4: Bože, cože?!
2015   Penck - Typlt
2015   Jehla v kupce sena
2015   Mezičas: Míla Preslová, Michaela Maupicová
2015   Crashtest 5: Transmise
2016   Materiálový experiment
2016   Crashtest 6: Toužíš po mně
2017   Crashtest 7: Rekonstrukce AVU 93/94
2017   Metastázy obrazu
2017   Zaostřeno na neurčito
2018   Crashtest 8: UMPRUMEM 92/93
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints (od šedesátých let po současnost / from the 1960s to the present)
2012   Josef Žáček: Osamělost
2012   Zbyněk Sekal: Skládané obrazy a schránky / Assembled Pictures and Shrines
2013   Vladimír Míčko: Krajina na křídlech (Mistrovská díla z let 1960 - 1980)
2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently
2016   Aleš Lamr: Nové ženy
2016   Miloslav Moucha: Au-delà du concept
2017   Ellen Jilemnická
2017   Otto Placht: Sol Silvestre
Book
published, title (subtitle)
2011   Topičův salon 1937-1949
2012   Topičův salon 1918-1936
2014   Československý spisovatel 1950-1991
2015   Topičův salon 1894-1899
2016   Topičův salon 1906-1911
2017   Topičův salon 2007-2017
Press News
published, title (subtitle)
2012   Miloslav Troup znovu doma v Praze
2013   Viktor Hulík: Ars Geometrica 3
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2014   Nepraš & Steklík: Navzájem / Nepraš & Steklík: Each Other
2015   Jan Koblasa, Sonia Jakuschewa: Rozhovory / Dialogs
2016   Jindra Viková: Prchavé okamžiky / Fleeting Moments (Pavel Baňka: Obrazy ze života Jindry Vikové / Image from The Life of Jindra Viková)
Program
published, title (subtitle)
2011   Průvodce - posloupnost textů (2011/05/24 - 2011/05/26)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   Aleš Čermák a Jiří Skála: Průvodce