Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje

city: Pardubice (Pardubice)