Klub Klamovka

city: Praha
address: Podbělohorská 3/154
www: www.klubklamovka.cz