Severografia, n.p.

type: tiskárna
city: Turnov (Semily)
address: Svobodova 1431
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
provoz 16

Severografia, n.p.

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/09/10 - 1982/10/24   Jan Klouček: Krkonoše, jak je neznáte, Dioptra n.p., vestibul, Turnov (Semily)

Severografia, n.p.

date of exhibition   exhibition title
1958/06   O historii a práci turnovských tiskáren

Severografia, n.p.

příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1958   O práci Karla Vika v turnovské tiskárně

Severografia, n.p.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1959   Květoslav Endrýs: Výbor z díla
  1962   František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko)
  1963   Alois Metelák: Sklo z let 1924 - 1963
  1963   Ludvík Kuba (Výtvarné Hlinecko 1963)
  1963   Obrazy a sklo Jana Kotíka
  1964   Jan Preisler 1872 - 1918
  1964   Jindřich Prucha (Výtvarné Hlinecko)
  1966   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
  1967   Alois Metelák: Životní dílo: architektura, sklo, kresby
  1967   Dalibor Matouš
  1969   Alois Metelák
  1970   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika (1966 - 1969)
  1972   Quido Roman Kocian: Obrazy z dukelského bojiště
  1973   Poselství krajinářovo (Vyprávění o Karlu Vikovi)
  1973   Quido Roman Kocian: Málo známé obrazy
  1974   Bohuslav Tůma: Obrazy
  1974   Květa Kovářová: Výbor z díla
  1975   Quido Kocian (1874 - 1928) (Výběr z díla)
  1976   Natalie Hlubučková: Obrazy z domova a cest
  1976   Václav Špála
  1977   Břetislav Benda: Výběr z díla
  1977   Josef Jíra
  1977   Josef Němec: Obrazy z let 1937/1977
  1977   Ladislav Karoušek: Obrazy, kresby, realizace
  1977   Miroslav Pangrác; Sochy / obrazy
  1977   Petr Tamchyna
  1977   Quido Roman Kocian: Málo známá díla
  1977   Vladimír Linka
  1978   Jan Černý: Sochař, sklářský výtvarník
  1978   Jaroslav Klápště: Mostecké obrazy
  1978   Josef Jíra: Portréty / figurální kompozice
  1978   Josef Wagner: Raná tvorba
  1978   Karel Šlenger: Obrazy z let 1932-1978
  1978   Vladimír Komárek: Grafika 1958 - 1978
  1978   Vladimír Komárek: Obrazy z let 1945 - 1978
  1979   Alois Metelák: 60 let výtvarné práce
  1979   Bohunka Waageová
  1979   Bohuslav Tůma
  1979   František Kaván
  1979   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
  1979   Josef Jíra: Obrazy a grafika / 1969 - 1979
  1979   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977
  1979   Miroslav Matouš: Obrazy z posledních let
  1979   Stanislav Hanzík
  1979   Václav Pospíšil
  1979   Václav Vozáb: Obrazy z let 1977-1979
  1979   Vladimír Komárek: Obrazy - Grafika
  1979   Vladimír Sobolevič
  1979   Vladislav Gajda: Výběr ze sochařského díla
  1980   Ellen Jilemnická: Plastiky
  1980   Eva Bednářová: Ilustrace
  1980   Jiří Švengsbír
  1980   Josef Jíra: Obrazy - grafika
  1980   Josef Svoboda: Scénografické dílo
  1980   Josef Wagner: Raná tvorba
  1980   Karel Hladík
  1980   Věra Frömlová: Restaurátorské dílo
  1981   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika
  1981   Josef Šíma
  1981   Julius Mařák
  1981   Ladislav Karoušek: Obrazy
  1981   Oldřich Oplt
  1981   V. A. Šrůtek (Lidový dům Praha - Vysočany)
  1981   Václav Hollar: Lukasova sbírka
  1982   Josef Němec: Obrazy z let 1942-1982
  1982   Josef Sudek: Cykly fotografií 2 (Praha)
  1982   Ladislav Havlas: Intaglie - kameje
  1982   Ladislav Karoušek
  1982   Ladislav Karoušek
  1982   Luděk Havelka: Medaille und Kleinplastik
  1982   V. A. Šrůtek (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
  1982   Vincent Hložník: Obrazy, pastely, grafika (Výběr z tvorby 1970-1980)
  1982   Vladimír Otmar: Obrazy
  1982   Zasloužilý umělec Jaroslav Chudomel: Pastely
  1982   Zdeněk Sklenář: Vybrané obrazy
  1983   Dalibor Matouš
  1983   Jan Provazník (1901 - 1978)
  1983   Josef Jíra
  1983   Josef Jíra: Obrazy z cest
  1983   Josef Kábrt: Obrazy, kresby, grafika
  1983   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983
  1983   Josef Sudek: Cykly fotografií 1 (Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty)
  1983   Karel Šlenger: Obrazy z let 1931-1980
  1983   Karel Vik (Mistr barevného dřevorytu)
  1983   Michal Vitanovský: Medaile, plakety, drobná plastika 1968 - 1983
  1983   Rykr
  1983   Stanislav Holý: Kresby, grafika
  1983   Vladimír Komárek
  1983   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
  1983   Zdenka Braunerová (1858 / 1934)
  1983   Zdenko Feyfar: Fotografie 1932-82
  1984   Bohuslav Tůma: Obrazy (Výstava k 75. jubileu autora)
  1984   Jaroslava Solovjevová: Obrazy
  1984   Jindra Husáriková
  1984   Josef Sudek: Cykly fotografií 3 (Kouzelná zahrádka, Vzpomínky)
  1984   Josef Váchal: Dílo
  1984   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
  1985   Ellen Jilemnická: Keramické plastiky
  1985   Josef Sudek: Cykly fotografií 4 (Krajiny)
  1986   Ellen Jilemnická: Plastiky
  1986   Jaroslav Cheben: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody
  1986   Josef Sudek: Cykly fotografií 5 (Kontrasty, Labyrinty)
  1986   Miroslav Khol: Fotografie
  1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla
  1986   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
  1987   Jaroslav Kodejš: Šperky (1968 - 1985)
  1987   Josef Kaplický: Knižní grafika a kresby
  1987   Tůma 1907 - 1943
  1987   Vývoj života na Zemi (Stálá expozice obrazů Zdeňka Buriana)
  1988   Jiří Havel: Z Krkonoš až na konec světa
  1989   Blanka Bohdanová: Oleje a kresby
  1989   Jan Kutálek: Figurální keramika
  1990   Jiří Sehnal
  1990   Radoslav Kratina: Objekty
  nedat   František Pečený
  nedat   Josef Jíra: Pinturas / grabados
  nedat   Rudolf Jurnikl
  nedatováno   Adolf Matura
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Být či nebýt (Ke 40. výročí komunistické strany Československa)
  1975   Chebská gotická plastika
  1981   Eva Brodská: Tapiserie, Jan Brodský: Fotografie
  1981   Jiroudek, Bradáček
  1981   Milada Salabová, Jiří Salaba
  1981   Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
  1982   Ilustrátoři dětem
  1982   Rudolf Svoboda, Jaroslav Chudomel (Plastika / pastely)
  1982   Spolkové a rodinné loutkové divadlo v Čechách
  1983   Architektonická tvorba (35 let KPÚ Praha)
  1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí)
  1983   Sudek, Svoboda: Komparace I
  1984   Český granát
  1984   František Gross: Z malířské tvorby let 1930-1983; Ladislav Zívr: Ze sochařské tvorby let 1931-1980
  1985   Jiří Rada: Obrazy a kresby; Mojmír Preclík: Plastiky
  1986   Severočeští výtvarníci
  1987   Loutka a divadlo
  1987   Žáci Fillovy školy (Obrazy, grafika, plastiky)
  1988   Architektonická konfrontace (40 let KPÚ Praha)
  1988   Běla Suchá: Scénografia, scénické kostýmy, textilná tvorba; Jiří Suchý: Kresby, grafika, ilustrácie, koláže
  1988   České zátiší 20. století
  1988   Stavoprojekt Brno 1948-1988 (40 let architektonické tvorby Stavoprojektu)
  1989   Bohemia Glass Škrdlovice
  1989   Jaroslav Feyfar, Zdenko Feyfar: Krkonoše
  1989   Orbis pictus neboli Svět v obrazích (Knihy a hry českých dětí v období mezi klasicismem a secesí ze sbírek UPM v Praze)
  1989   Sklárna Lötz Kláštěrský Mlýn 1880-1940
  1990   Skleněný inspiromat (Československé sklo z let 1955-1965)
  nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  nedatováno   Drobná plastika v galériích Díla-ČFVU
  nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
  nedatováno   Keramika v galeriích Díla
  nedatováno   Kolektiv severočeských výtvarníků
kniha
  published   title (subtitle)
  1954   Lidé naší doby
  1959   Litomyšl v kresbách Karla Vika
  1963   Auguste Renoir
  1963   Československá gobelínová tvorba
  1965   Pieter Bruegel
  1966   Kratší než vzdech
  1966   Vincent van Gogh
  1968   Jan Preisler
  1968   Kulička
  1968   Utrpení mladého Werthera
  1970   Africké masky
  1970   České sklo
  1970   Fotografujeme
  1970   Josef Mánes
  1972   Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
  1972   Umělecké kutilství
  1973   Barevná fotografie pro každého
  1976   Moderní bytový interiér
  1977   Fotografujeme na černobílý film
  1977   Karel Vik (Poselství krajinářovo)
  1979   Vyvolávám a zvětšuji sám
  1980   Pohledy na svět
  1985   Severočeská grafika
  1986   Ernst Gustav Doerell
  1987   Jiří Šlitr: Kresby
  1987   Joan Brehms
  1987   Severočeské veduty
  1988   Cínařství
  1988   Krajinomalba severních Čech
  1988   Umění subsaharské Afriky jako předmět uměleckého a badatelského zájmu
  1989   Carl Croll
  1989   František Tröster
  1990   Koláže a hry
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1984   Sto školních let (Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší 1884 - 1984)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1990   Z kritických prací (1979-1980)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Josef Lada: Konipásek
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Výtvarné umění v Odeonu
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1980   Otakar Zemina: Obrazy, kresby, loutky
periodikum
  published   title (subtitle)
  1977   Nejskromnější umění (informace ze světa pohlednic - zima 1977)
  1978   Nejskromnější umění (Informace ze světa pohlednic - podzim - zima)
  1978   Nejskromnější umění (Informace ze světa pohlednic - jaro)
  1983   Nejskromnější umění (informace ze světa pohlednic)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1988   Známky Jiřího Švengsbíra
ročenka
  published   title (subtitle)
  1975   Návrh a bydlení 1975
  1980   Návrh a bydlení 1980
  1982   Návrh a bydlení 1982
  1983   Návrh a bydlení 1983
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  1985   Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice)
  1986   Galerie Roudnice
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Seznam vystavených prací
soubor grafických listů
  published   title (subtitle)
  1958   Karel Vik: Na horách

Severografia, n.p.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Nejkrásnější knihy 1960
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978

Severografia, n.p.

přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/06   O historii a práci turnovských tiskáren, Severografia, n.p., Turnov (Semily)