Trico, s.r.o.

city: Praha
address: Osadní 12
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
adresa - Bubenské nábřeží 306, Praha 7

Trico, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2008   Kateřina Štenclová
kniha
  published   title (subtitle)
  2010   Plzeň emotivní / Pilsen Emotional
almanach
  published   title (subtitle)
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Jindřich Přibík: Plzeň emotivní (Unikátní cyklus fotografií z let 1955-2005)

Trico, s.r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1992   Jan Bauch: Exprese barvy a tvaru
  1992   Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením / Zwischen Sehen und Hören / Between Seeing and Hearing
  1993   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
  1994   Ctirad Stehlík: Peckoviny (obrazy a grafika)
  1994   František Štorek: Sochy
  1994   Jaroslava Pešicová: Obrazy
  1994   Josef Istler: Grafika 1938-1994
  1994   Josef Paleček: Zahrady a hry (Obrazy, grafika, ilustrace z let 1967 - 1994)
  1994   Josef Váchal
  1994   Vladimír Jarcovják
  1995   Josef Istler: Grafika 1945-1995
  1995   Ladislav Novák
  1995   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
  1996   Jaroslav Šerých: Obrazy a měděné desky
  1996   Josef Mžyk
  1996   Martin Mainer: Trip or to Indie through the west way / Výlet aneb do Indie západní cestou / Ausflug oder auf dem Westweg nach Indien
  1996   Růže pro Josefa Sudka
  1997   Bohunka Waageová: Obrazy
  1997   Federico Díaz: Tacuzcanzcan
  1997   Martin Balcar
  1997   Oldřich Kulhánek
  1998   Eva Jiřičná Architekti / Eva Jiricna Architects
  1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
  1999   Federico Díaz: E-Area
  1999   Federico Díaz: Holophonic
  1999   Kateřina Štenclová: Hranice události
  1999   Martin Mainer: Vlek lesa lesů / Trailer of the forest of forests
  1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno
  2000   František Dvořák: Malby a kresby
  2000   Jindřich Prucha: Lomy
  2000   Kurt Gebauer: Magická žena Praha, Znovuvstoupení do českého rybníka
  2000   Zuzana Hulka
  2001   Eva Davidová: Romano drom - Cesty romů (Fotografie)
  2001   Jiří Seifert: Sochy / Sculpture
  2001   Karl Prantl: Kameny / Steine
  2001   Kladenský rodák Cyril Bouda
  2001   Tono Stano: Fascinace
  2002   Bohuslav Reynek: Pieta v loďce / Pietà dans la barque (Grafické a básnické dílo / L'oeuvre graphique et poétique)
  2002   Jan Krejčí: Kresby a grafiky / Drawings and Prints 1966-2000
  2002   Josef Koudelka: Fotograf
  2002   Mikuláš Medek
  2002   Pavel Roučka: Body Incomplete
  2002   Pavel Roučka: Pocta Praze / Huldigung an Prag
  2003   Adriena Šimotová: Oeuvres graphiques (1965-1995)
  2003   Gabina: Kaleidoskop / The Kaleidoscope
  2003   Jakub Špaňhel: 26 let
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action)
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
  2003   Pavel Šmíd
  2003   Radek Pilař (Obrazy, ilustrace, animovaný film, video)
  2003   Václav Brožík (1851-1901)
  2004   František Drtikol: Fotografie z let 1918 - 1935 / Photographs from the years 1918-1935
  2004   Josef Císařovský: Sándor Márai a 20. století / és a 20. század / and the 20th Century
  2004   Milan Chabera ('94–'04)
  2004   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby / Prints, Drawings
  2005   Jiří Šuhájek: Tajná příčina
  2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled / Reverse View
  2005   Pavel Roučka: Oeuvres récentes
  2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby / sochy / objekty 1964 - 2006)
  2006   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt)
  2006   Melissa Shiff: Ark / Archa
  2006   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself
  2006   Uta Peyrer: Rozlišování prostoru a rozpínání času / Räumliche Ausbreitung und zeitliche Ausdehnung / Expanding Space and Stretching Time
  2006   Vizionář August Brömse / The Visionary August Brömse
  2007   3x Theodor Pištěk
  2007   Jiří Kolář
  2007   Jiří Mrázek
  2007   Michal Bauer: Struktury / Structures
  2007   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
  2007   Svatopluk Pitra: Kresby a obrazy z sbírky Ireny Bryndové-Pitrové
  2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008)
  2008   Hella Guthová: Rozpuštěné postavy
  2008   Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu / Records of Wonder
  2008   Josef Wagner: Osamělý dům
  2008   Kateřina Štenclová
  2008   Neznámý Michel Fingesten
  2009   Douglas Gordon: Krev, pot, slzy / Blood, sweat, tears
  2009   Ivan Kafka 1975 - 2005 (Realizace pro krajinu, prostor a město / Installations for Landscape, Interiors and City)
  2009   Jan Wojnar
  2009   Jiří Mocek 1965 - 2009
  2010   František Matoušek: de Nîmes
  2010   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby a kvaše
  2010   Petr Vlček: Works 1988 - 2008
  2011   Jirka Kolar: Williamsburg
  2011   Ludmila Padrtová: Návraty po padesáti letech (Nové kresby)
  2011   Richard Fremund: Krajiny z let 1959 - 1965
  2013   Jaroslava Pešicová: Obrazy, kresby, grafika, tapiserie, sklo
  2014   Josef Šíma: Země - světlo
  2015   Toyen: Vidím neboť je noc / I see for it is Night
  nedatováno   Jan Mestan
  nedatováno   Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika
  nedatováno   Karel Demel
  nedatováno   Karel Demel
  nedatováno   Karel Vysušil
  nedatováno   Veronika Palečková
  nedatováno   Vladimír Bachorík: Inside outside
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  (1998)   Hodiny a hodinky ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze / Clocks and Watches from the collection of the Museum of decorative arts in Prague
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
  1992   SČUG Hollar: Umělečtí tiskaři (1917 - 1992)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
  1996   Preobražaj (Iložba pet umjetnika iz Praga)
  1996   Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek)
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1998   Rubikon
  1999   e area
  1999   Neplánované spojení (Stipendisté Nadace Jana & Milan Jelínek)
  1999   Proměny kovů (Tradice a inovace britského stříbra 1880-1998)
  1999   Signum design (Český design 1980-1999)
  1999   Signum Design (Czech Design 1980-1999)
  1999   Sklo / Glass (Miluše Roubíčková, René Roubíček)
  1999   Stůl / Table
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
  2000   Jitka a Květa Válovy
  2000   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948 - 2000
  2000   Konec světa? / The End of the World?
  2000   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
  2001   American Art (ze Sbírky Goetz, Mnichov)
  2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
  2001   Knihy Aulos
  2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
  2001   Pour le plaisir (Hulka, Le Meleder, Rigal)
  2002   Écrivains Tchèques
  2002   Nejkrásnější české knihy roku 2001 / The Most Beautiful Czech Books of 2001
  2003   Malířská rodina Mánesů (Katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané NG)
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002
  2003   Šperky / Jewelry
  2004   33 koláží (Breton Eluard Muzard)
  2004   Art&fenomen (Filosofie v umění / Philosophy in Art / Philosophie in Kunst)
  2004   Malíři ´03 / Painters ´03
  2005   Adriena Šimotová, Markéta Othová: Věci, místo
  2005   Osm malířů velkých formátů
  2006   Bestii navzdory (Židovské muzeum v Praze 1906 - 1940)
  2006   Gem architects (2000–2005)
  2006   Spřízněni... / Allied... (Umělci podpoření Nadací Jana a Milan Jelínek / Artists supported by the Jana & Milan Jelinek Foundation)
  2007   Členská výstava Umělecké besedy
  2007   Dialog x Dialogue (Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Graphic Design and Visual Communication dept., Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)
  2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
  2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2007   Uncertain States of America: Americké umění ve třetím tisíciletí
  2008   3 sochařky / Three Women Sculptors (Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikowá)
  2008   Diplomky '08 VŠUP (Katalog diplomových prací / The catalogue of diploma works)
  2008   Laboratoř, katalog, 2002- / Laboratoř, catalogue, 2002- (Rozřezané plakáty, formát 418 x 582 mm / Cut-up posters, size 418 x 582 mm)
  2008   Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie
  2008   Orbis pictus or ... (Orbis pictus or The Gate to the World of Creative Human Imagination)
  2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
  2009   Diplomky '09 VŠUP (Katalog diplomových prací)
  2009   Diplomky 2008 / 2009 (Bakalářské a diplomové práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
  2009   Chelsea Hotel (Ghosts of Bohemia / Přízraky bohémy)
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989)
  2010   Budoucnost budoucnosti / The Future of the Future ((Velký))
  2011   Annäherung
  2011   Hledání skla / In Search of Glass
  2011   Pražský festival PF 11
  2016   Cigler Motyčka akčytoM relgiC
kniha
  published   title (subtitle)
  1993   Jiří Kolář: Týdeník 1968
  1994   Šumava a Josef Váchal
  1995   Vladimír Komárek: Grafika
  1995   Vladimír Komárek: Obrazy
  1996   Leoš Nebor: Fotografie
  1996   Pražské výlohy 1978-1996
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
  1998   Pavel Roučka: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace / Bilder, Zeichnungen, Grafik, Illustration
  1998   Řádky (Básnická sbírka z let 1964 - 1968)
  1998   Skupina 42
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller
  1999   Dvorek s mimořádnou akcí trvající patnáct sekund / The Backyard with an Exceptional Action lasting fifteen seconds only
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí
  2000   Český interiér a nábytkový design 1989 - 1999 / Czech Interior and Furniture Design 1989 - 1999
  2000   Sochařství české secese
  2000   Zlatý Anděl: Jean Nouvel v Praze / in Prague
  2001   Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnované Elišce Jánské
  2001   Jindřich Štyrský
  2001   Karel Cudlín
  2001   Pohádky z Ementálu
  2001   Robert Piesen
  2001   Syn stromu a jiné pohádky
  2001   Zdeněk Tmej
  2002   Co svět neviděl
  2002   Josef Koudelka
  2002   Malířská rodina Mánesů
  2002   Modrá pohádka aneb Kachna namodro
  2002   Oči široce otevřené
  2002   Proměny Ladislava Nováka
  2002   Viktor Kolář
  2002   Zvířata / Animals
  2003   Aleš Lamr
  2003   Antonín Kratochvíl
  2003   Jan Lukas
  2003   Jaromír Funke
  2003   Knihy s Toyen
  2003   Tančící dům
  2003   Václav Chochola
  2004   Eva Davidová
  2004   František Štorek (Zapomenutý deník)
  2004   František Štorek (Carnets oublies)
  2004   Ivo Přeček
  2004   Pražský chodec / Walker of Prague / Ein Spaziergänger durch Prag / Un passant de Prague
  2004   Proč je noc černá (Rozhovory s přírodními lidmi Nové Guineje)
  2004   Verunka a kokosový dědek (366 příběhů na každý den)
  2004   Vladimír V. Modrý: Plzeňský Don Kychot
  2005   Alfons Mucha
  2005   Bohemia (Čechy - Bohemia - Böhmen - Bohême - Bohemia - Boemia)
  2005   Česká inspirace / Czech inspiration
  2005   Drahokamy Svatováclavské kaple
  2005   Emila Medková
  2005   Eugen Wiškovský
  2005   František Ženíšek (1849-1916)
  2005   Jan Langhans
  2005   Josef Sudek
  2005   Rozhovory s architekty 01 (Masák - Pleskot - Lábus - Pelčák - Eisler - Fiala - Hrůša - Malinský - Střítecký)
  2005   Tono Stano
  2006   Anna Fárová & fotografie / Photography (Práce od roku 1956 / From 1956 to the Present)
  2006   Dušan Šimánek
  2006   Iren Stehli
  2006   Josef Binko
  2006   Lingvistické pohádky
  2006   Miroslav Tichý
  2007   Dům v krajině / A House in the Country / Une Maison à Campagne
  2007   František Drtikol
  2007   Z holandských zápisníků
  2007   Záhádky
  2007   Zdeněk Fránek: Stavby / Buildings
  2008   Jělěňovití (Lesní lyrika)
  2008   Jindřich Přibík
  2008   Tichý
  2009   Ivan Pinkava
  2009   Jan Reich
  2009   Jan Ságl
  2009   Lukáš Rittstein (Vědomí věčně něžných já / Awareness of Eternally Tender "Myself")
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte
  2010   DESIGNPRO: Český průmyslový design 1990-2010
  2010   Jan Vyleťal: Kosmická geometrie
  2010   Miroslav Tichý
  2010   Peter Župník
  2010   Plzeň emotivní / Pilsen Emotional
  2010   Vladimír Jindřich Bufka
  2011   Ondřej Kozák: Fotograf / Photographer
  2012   Neobyčejnost přirozenosti (Dům - krajina - lidé - Sluňákov 1992-2012)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis
  nedat. (2005)   Work! (Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace: Studentské práce z let 2001-2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Department of Graphic Design and Visual Communication: Student Works from Ye)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1997   Roman Trabura: Vzpomínky z výletů
  2002   Roman Trabura: Nové obrazy / New Paintings
  2005   Jakub Lipavský
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Karel Paspa a Karel M. Paspa: Fotografie / Photographs
almanach
  published   title (subtitle)
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999)
aukční katalog
  published   title (subtitle)
  1998   Czech & British Contemporary Glass Sculpture (Auction in aid of Sue Ryder Foundation)
bibliofilie
  published   title (subtitle)
  1999   Jiří Anderle: 192 kreslených vzkazů do zápisníku na dveřích architekta Aleše Synka v ulici Nový Svět č.7 v Praze na Hradčanech z let 1985 - 1991
  2000   Šťastný princ - Slavík a růže - Sobecký obr
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  1995   Alena Beldová: Černobílé dějiny
  1996   Arés
  2000   Kurt Gebauer: Český rybník / Bohemia Pond, 1988
  2000   Kurt Gebauer: Vosková srdce / Wax hearts, 1997 - 2000
  nedatováno   Jeňýk Pacák: Porcelánový objekt malovaný kobaltem
  nedatováno   Josef Hampl: China Town - New York, 1997 (šitá koláž, 100 x 70 cm)
  nedatováno   Michal Matzenauer: Kresba, 1996
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   České muzeum výtvarných umění v Praze. Centrum umění Kutná Hora / The Czech Museum of Fine Arts, Prague. The Kutná Hora Arts Centre
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle)
  1995   Dům U zlatého hroznu
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2000   Viktor Stoilov: Obrázky z cest / Travel Pictures
  2001   Anna Neborová: Tiché útoky
  2004   Rudolf Skopec: Fotografi etc. / Photographs, etc.
  2006   Josef Ehm: Fotografie z 30. a 40. let / Photographs 1930s and 1940s
  2007   Jan Lukas: Fotografie 1929-1939 / Photographs 1929-1939
průvodce
  published   title (subtitle)
  2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1995   Historik umění Jiří Kotalík
  2003   Václav Havel 1989 - 2003
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  2006   100 předmětů ze Židovského muzea v Praze / 100 Items from the Jewish Museum in Prague / 100 Objekte aus dem Jüdische Museum in Prag / 100 objets du Musée juif de Prague / 100 objetos del Museo Judío de Praga / 100 oggetti del Museo ebraico di Praga (Kurátorský výběr)
soubor grafických listů
  published   title (subtitle)
  1995   Josef Váchal: Bellum (Cyklus z barev. Dřevorytů. 1913)
  1995   Josef Váchal: Neprachov
  1995   Sedmero hlavních hříchů (Vyryl, vytiskla a vydal ve 27 ex. Josef Váchal v říjnu 1912)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  2000   Kurt Gebauer: Magická žena Praha, Znovuvstoupení do českého rybníka

Trico, s.r.o.

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2002   Nejkrásnější české knihy roku 2001 / The Most Beautiful Czech Books of 2001