Proměny Ladislava Nováka

author of the publication: Jiří Valoch
author of the text: Lucie Pálková
imprint date: 2002
publisher: Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)
type of document: Book
number of pages: 222
the number of reproductions: 25 čb, 201 b
ISBN: 80-86010-50-1
language: czech
dimensions: 304 x 245

notes:
vazba, přebal, obsah, seznam reprodukovaných děl
Po výpravných publikacích věnovaných dílu Jiřího Koláře vydává společnost Gallery monografii dalšího autora, který po rozchodu s tradičním psaním začal systematicky zkoumat nové komunikační možnosti těch metod, které sám objevoval. Ladislav Novák, jeden z "velkých osamělých", vnesl do moderního českého umění nové, nezaměnitelné kvality. S dobovou aktuálností reagoval na civilizační fenomény a rozvíjel některé aspekty formované již v okruhu Skupiny 42. Neztotožnil se s žádnými dobovými tendencemi, i když zejména v počátcích svého díla některé z nich pomáhal formulovat. Důležité pro něho bylo překračování hranic mezi výtvarným umění a literaturou a mezi tradičními uměleckými kategoriemi vůbec. Zajímaly ho skutečně všechny přístupy, které pro něho přinášely možnost objevovat nové způsoby umělecké komunikace. Teoretik umění, Jiří Valoch, zhodnotil v doposud nejobsáhlejší monografické studii o životě a díle Ladislava Nováka mnohaleté vzájemné přátelství, které mu umožnilo proniknout ke zdrojům umělcových úvah a hledání. Kniha je doplněna podrobnou biografií a bibliografií a především sto čtyřiceti barevnými reprodukcemi a dalšími dokumentačními fotografiemi v textu, včetně záznamů některých Novákových akcí v přírodě. Kniha vyšla u příležitosti konání stejnojmenné výstavy, pořádané společností Gallery a Národní galerií v Praze v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, od 29. března do 21. července 2002.
Kniha obdržela 2. cenu
v soutěži nejkrásnější kniha roku 2002
Cena Gallery 714,-Kč
Doporučená prodejní cena: 1190,-Kč