Irena Lehkoživová

type: knihovna
city: _
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Irena Lehkoživová

document (subtitle), type, published, signature, notes  
(a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, antologie/sborník, 2008
20 - 20: Twenty after Twenty CZ - SK, katalog kolektivní, 2009
Abstrakce a vcítění (Příspěvek k psychologii stylu), kniha, 2001
Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli), antologie/sborník, 2011
Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011), antologie/sborník, 2011
Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, katalog autorský, 1994
Adriena Šimotová: Uvnitř - vně (malá sdělení), kniha, 1994
Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space (Experimenty v umění šedesátých let / Experimental art of the sixties), katalog kolektivní, 1999
Akce, po kterých zbyla alespoň nějaká dokumentace (1962-1995), kniha, 2000
Alena Kučerová, kniha, 2005
Aleš Veselý: Infinite Point, katalog autorský, 2003
Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie (1998), katalog autorský, 1998
Antonín Slavíček 1870 - 1910, kniha, 2004
Architekt Dušan Samuel Jurkovič, kniha, 2009
Architektura 58–89 (1), kniha, 2022
Architektura 58–89 (2), kniha, 2022
Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), kniha, 2009
Architektura a umění (Několik poznámek o přístupu k architektuře a umění: Yves Klein, Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Dan Graham a Herzog & de Meuron), diplomová (disertační) práce, 2010
Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce), kniha, 2008
Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), antologie/sborník, 2008
Béčko / B-Movie (Porno - horor - násilí - divnosti - zvrácený sentiment / Porno - Horror - Violence - Bizarreness - Warped Sentiment), dvd-rom, 2011
Bidlova čítanka, kniha, 1959
Bohuslav Fuchs, kniha, 1966
Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), kniha, 2011
Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), kniha, 2008
Budova muzea v Hradci Králové 1909-1913 : Jan Kotěra, kniha, 2013
Cestou necestou, kniha, 1999
Cesty po ateliérech (1976-1986), kniha, 1996
Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004), kniha, 2004
České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), katalog kolektivní, 1995
České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, katalog kolektivní, 1998
České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), antologie/sborník, 2001
České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), antologie/sborník, 2000
České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), antologie/sborník, 2011
Český surrealismus 1929–1953, kniha, 1996
Dějiny umění v českých zemích 800–2000, kniha, 2017
Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, kniha, 2008
Diktátor času ((De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky+), kniha, 2019
Diskuse 89 014, antologie/sborník, 2014
Dusivá kultura, kniha, 1998
Eduard Ovčáček 1956 - 2006, kniha, 2007
Efekt múzea: Predmety, praktiky, publikum (Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea), antologie/sborník, 2006
Encyklopedie světového malířství, encyklopedie/slovník, 1988
Etická funkce architektury, kniha, 2011
Eva Kmentová, katalog autorský, 2003
Expresionismus a české umění (1905-1927), katalog kolektivní, 1994
Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, katalog kolektivní, 2007
Forma sleduje vědu / Form Follows Science (Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 / Teige, Gillar and European Scientific Functionalism 1922-1948), katalog kolektivní, 2000
Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, katalog kolektivní, 2007
Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, kniha, 2003
František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), katalog autorský, 2007
František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, katalog autorský, 1997
František Tichý, kniha, 2002
Funkcionalismus, design, škola, trh (Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu), antologie/sborník, 2012
Haně Wichterlové, antologie/sborník, 2000
Hans Hollein and Postmodernism (Art and Architecture in Austria, 1958-1985), kniha, 2018
História a teória mediálneho umenia na Slovensku, kniha, 2006
Hlava k listování, kniha, 1997
Horizonty umění, antologie/sborník, 2010
Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009, kniha, [2009]
Hugo Demartini, kniha, 1991
Jak se dívat na architekturu, kniha, 1966
Jan Blažej Santini-Aichel, kniha, 1998
Jan Kotěra 1871-1923 (Zakladatel moderní české architektury), katalog autorský, 2001
Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, antologie/sborník, 2010
Jaromír Funke, kniha, 2003
Jaroslav Fragner: Náčtry a plány, katalog autorský, 1999
Jean Dubuffet, kniha, 1989
Jean Dubuffet, katalog autorský, 1993
Jiří Balcar, kniha, 1988
Jiří Balcar, kniha, 2013
Jiří Černický: Létající koberec / The Flying Carpet; Obrazy, Bin Ladinova lampa / Pictures, Bin-Ladin's Lamp, katalog autorský, 2000
Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective, katalog autorský, 2009
Jiří John: Kresby, katalog autorský, 2000
Jiří Kolář, kniha, 1993
Jiří Sopko, kniha, 1990
Jiří Sopko, katalog autorský, 2007
Josef Čapek: Grafika, kniha, 2009
Josef Gočár, kniha, 2010
Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény), antologie/sborník, 2011
Karel Teige (1900-1951), katalog autorský, 1994
Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie), kniha, 2009
Kdo se směje / He Who Laughs (Umění o světě umění / Art About the World of Art), dvd-rom, 2013
Kdysi a potom, kniha, 2003
Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, kniha, 2004
Knihy s Toyen, kniha, 2003
Konec světa? / The End of the World?, katalog kolektivní, 2000
Kotěra (Po stopách moderny...), katalog autorský, 2013
Kotěra / Plečnik: Korespondence, kniha, 2002
Le Corbusier, katalog autorský, 1966
Le Corbusier, kniha, 1989
Le Corbusier, kniha, 1995
Le Corbusier Secret Photographer, kniha, 2013
Le Corbusier: Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965 (Surface Materials and Psychophysiology of Vision), kniha, 2011
Le Corbusier: Elements of a Synthesis, kniha, 2009
Le Corbusier: Furniture and Interiors 1905-1965, kniha, 2012
Le Corbusierovy ruce, kniha, 1991
Le Corbusier's Pavilion for Zurich (Model and Prototype of an Ideal Exhibition Space), kniha, 2013
Libenský Brychtová, kniha, 2002
Libor Fára: Dílo, kniha, 2006
Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), katalog kolektivní, 1988
Listy (1. vydání), kniha, 1958
Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), kniha, 2000
Loos - Plzeň - souvislosti, katalog autorský, 2011
Magdalena Jetelová, katalog autorský, 2007
Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N), katalog autorský, 2001
Manifesty pohyblivého obrazu: Barevná hudba, antologie/sborník, 2010
Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, katalog kolektivní, 2011
Mies in Berlin, katalog autorský, 2001
Mies v Brně: Vila Tugendhat, kniha, 2012
Michael Rittstein, kniha, 1989
Michal Pěchouček: Pater Noster Video Stories, dvd-rom, 2008
Mikuláš Medek, katalog autorský, 2002
Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, antologie/sborník, 2002
Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound, katalog autorský, 1999
Moje plány (Paměti architekta), kniha, 2004
Národní styl: Kultura a politika, kniha, 2013
Neobyčejnost přirozenosti (Dům - krajina - lidé - Sluňákov 1992-2012), kniha, 2012
Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), kniha, 2004
Nová citlivost, katalog kolektivní, 1994
Nová citlivost, antologie/sborník, 1994
Nová figurace, katalog kolektivní, 1993
Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), kniha, 2005
Nové umění v Čechách, kniha, 1994
Obhajoba umění, kniha, 1991
Obrazy z dějin fotografie české (Eseje o umění a klasicitě), kniha, 2011
Obrys doby, antologie/sborník, 2009
Od moderny k funkcionalismu (Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století), kniha, 1995
Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), katalog kolektivní, 1994
One Place After Another (Site-Specific Art and Locational Identity), kniha, 2004
Otto Rothmayer 1892-1966, katalog autorský, 1997
Paneland (Největší československý experiment), katalog kolektivní, 2017
Pavel Nešleha, kniha, 2004
Peter Kubelka, antologie/sborník, 2008
Počátkem může být nula / The Starting Point Can be Zero (Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus z archivu VVP AVU / Videoart on architecture, space and urbanism from the VVP AVU videoarchive), dvd-rom, 2011
Podkova nade dveřmi (Výbor z textů), kniha, 2008
Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), katalog kolektivní, 1993
Poetika zedního výstupku, kniha, 2004
Poezie a karikatura, kniha, 1961
Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), kniha, 1997
Povolání: Architekt[ka] / Profession: [Woman] Architect, katalog kolektivní, 2003
Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), kniha, 2017
Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), kniha, 2018
Pro R.Š. aka Grand Master (Rostislavu Šváchovi k 60. narozeninám), antologie/sborník, 2013
Proměny Ladislava Nováka, kniha, 2002
Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900, kniha, 2011
Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), antologie/sborník, 2006
Sial, katalog kolektivní, 2010
Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), katalog kolektivní, 2011
Skupina Ra, katalog kolektivní, 1988
Slovník metod (Okřídlený osel), kniha, 1999
Složitost a protiklad v architektuře, kniha, 2003
Současné umění (Contemporary Collection - Czech Art in the '90s), katalog kolektivní, 1998
Stavba, periodikum, 2011
Stavba, periodikum, 2013
Stopy Adrieny Šimotové (Tři dialogy s prologem a epilogem), kniha, 2005
Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), kniha, 2008
Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let), antologie/sborník, 2011
Teď (Práce Evy Kmentové), katalog autorský, 2006
Téma Eva Kmentová (Sborník textů o Evě Kmentové), antologie/sborník, 2004
Texty, kniha, 2014
The Architectonic Colour (Polychromy in the Purist architecture of Le Corbusier), kniha, 2009
The Optimum Imperative (Czech Architecture for the Socialist Lifestyle, 1938-1968), kniha, 2017
Topičův salon 1918-1936, kniha, 2012
Topičův salon 1937-1949, kniha, 2011
Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), antologie/sborník, 2013
Úděl umělce (Duchampovské meditace), kniha, 1998
Umění / Art (1), periodikum, 2023
Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), katalog kolektivní, 2003
Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), kniha, 1999
Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), katalog kolektivní, 1993
V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), katalog kolektivní, 2006
V toku pohyblivých obrazov (Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry), kniha, 2005
V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy), kniha, 2003
Václav Fiala: Sculptures 00-05, kniha, 2005
Václav Chad, katalog autorský, 1997
Válka s mloky, kniha, 1965
van Eyck, kniha, 2005
Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek, kniha, 2010
Videus (Jiří Černický), kniha, 2003
Viktor Rudiš: Ósaka, katalog autorský, 2011
Vít Soukup: Všechno! / Everything! (Filmy a divadelní představení z let 1993-2003 / Films and Theater Performances 1993-2003), dvd-rom, 2012
Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, kniha, 2004
Vlaštovka, která má geometrické hnízdo (Projekty a texty), kniha, 1985
Výstavy v čase proměn, antologie/sborník, 2009
Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, antologie/sborník, 2008
Za obzorem věcnosti, kniha, 2002
Zaostalí / Forever, katalog kolektivní, 2007
Zdeněk Beran, katalog autorský, 2007
Zdeněk Pešánek: 1896-1965, katalog autorský, 1997
Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy), katalog autorský, 2000
Ze života avantgardy, kniha, 1963
Ženy - inštitúcie? (K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov), kniha, 2010