zdroj: www.fotomisad.cz

Viktor Rudiš

* 9. 6. 1927, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Architect

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: ola200205934

Viktor Rudiš

zdroj: www.fotomisad.cz
 

Viktor Rudiš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1946 - 1951   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta architektury, Rozehnal Bedřich, *1902

Viktor Rudiš

from - to   institution, city, notes
1953 - 1989   Stavoprojekt, Brno (Brno-město), Leninova 79
1967 - ????   Francie

Viktor Rudiš

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   BLOK, Skupina umělců v Brně, *
???? - ????   Česká komora architektů, *
???? - ????   Nová skupina, *1987
???? - ????   Obec architektů ČR, *1989
???? - ????   Rudiš - Rudiš architekti, *1989
???? - ????   Sdružení Q, *1969
???? - ????   Skupina 13, *

Viktor Rudiš

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1990/01/18 - 1990/03/18   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna Praha, Praha
1990/06/05 - 1990/08/05   Nová skupina: Členská výstava, Dům umění, Opava (Opava)
1990/06/20 - 1990/09/23   Aleš Jenček, Viktor Rudiš, Vladimír Palla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/03/07 - 2000/03/31   Poslední dekáda milénia očima kritiků - architektura v Čechách a na Moravě, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2002/11/14 - 2003/02/09   Un Salon tchèque: architecture contemporaine et design en République Tchèque, Institut francąis d´architecture, Paříž (Paris)
2008/07/23 - 2008/08/20   New Face of Prague, České centrum Praha, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/21   Koleček - Rudiš - Vydrová, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/12   Pocta České komory architektů 2010 Viktoru Rudišovi, Vysoké učení technické, rektorát, Brno (Brno-město)

Viktor Rudiš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Viktor Rudiš: Ósaka, Česká komora architektů, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Almanach Q (1), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1990   Nová skupina
  1990   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2002   Un Salon tchèque (Architecture contemporaine et design en République Tchèque), Institut francąis d´architecture, Paříž (Paris)
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
  1970   Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2005   Viktor Rudiš: Stavby a projekty 1953-2002, Spolek Obecní dům Brno, Brno (Brno-město)
  2008   New Face of Prague (Současná architektura v Praze po roce 1989 / Contemporary Architecture in Prague after 1989), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2012   Naprej!: Česká sportovní architektura 1567–2012, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
  2015   Architekti CZ (20 rozhovorů), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Ósaka 1970: architektura, environment a média (Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury), Artefactum, Praha
  2022   Architektura 58–89 (1), BiggBoss, Praha 2
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Kruh: Texty o architektuře 2006-2009 (Matadoři, junioři), Kruh, z.s., Praha
  2012   Lesná - 50 let sídliště (Historie, současnost, perspektivy: Sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, 1960-2010)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Viktor Rudiš (Rozhovor s architektem o brněnském sídlišti Lesná), Prostor Zlín, 29-31
  2011   Pocta ČKA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 14-15.číslo, 3-3
  2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 95-103
  2013   Domy v pozadí (S architektem Viktorem Rudišem nejen o Lesné a Ósace), Art + Antiques, 30-37
  2014   Od „nearchitektury“ k experimentu (Nástup panelové bytové výstavby v Brně mezi lety 1955-1960), Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu / On the threshold of tomorrow: Architecture and visual culture in Brno during the communist era, 186-224
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Nová skupina, Dům umění, Opava (Opava)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Pocta České komory architektů 2010 Viktoru Rudišovi
  nedat.   Múzy v nesnázích, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Poctu ČKA 2010 dostane Viktor Rudiš

Viktor Rudiš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Viktor Rudiš: Ósaka, Česká komora architektů, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Viktor Rudiš: Stavby a projekty 1953-2002, Spolek Obecní dům Brno, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Kruh: Texty o architektuře 2006-2009 (Matadoři, junioři), Kruh, z.s., Praha
  2012   Lesná - 50 let sídliště (Historie, současnost, perspektivy: Sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, 1960-2010)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Setkání, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 39-40
  2000   Spor o sídliště Lesná: Dopis hlavnímu architektu města Brna, Lesná - 50 let sídliště, 139-139
  2004   Viktor Rudiš (Rozhovor s architektem o brněnském sídlišti Lesná), Prostor Zlín, 29-31
  2012   Lesná padesát, Lesná - 50 let sídliště, 61-62
  2013   Domy v pozadí (S architektem Viktorem Rudišem nejen o Lesné a Ósace), Art + Antiques, 30-37

Viktor Rudiš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/04/08 - 1998/04/26   Marie Filippovová: Otevřený projekt, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno (Brno-město)
1998/07/18 - 1998/08/30   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce, Synagoga, Mikulov (Břeclav)
1998/11/12 - 1998/12/06   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/12/03 - 1999/12/14   Marie Filippovová: Noční návštěva (poznámky k básni), Galerie Katakomby, Brno (Brno-město)
2008/07/15 - 2008/07/25   Marie Filippovová: Retrospektiva, Nová radnice, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/10/12 - 1994/11/05   Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)