Kunstsammlungen und Museen Augsburg

city: Augsburg

notes:
Kunstsammlungen und Museen Augsburg sdružují sedm městských muzeí nejrůznějšího zaměření pod hlavičkou jedné instituce: Římské muzeum v bývalém dominikánském kostele, Maximilianovo muzeum zaměřené na historii města a umělecké řemeslo v Hainhoferově, respektive Welserově domě, Mozartův dům v dómské čtvrti, v němž se narodil Leopold Mozart, Schaezlerpalais s Německou barokní galerií, Nadací Karla a Magdaleny Haberstock a Grafickou sbírkou, Novou galerii v Höhmannově domě a H2 – Centrum současného umění ve Skleněném paláci, kde se rovněž nalézá Státní galerie moderního umění, spravovaná Bavorskými státními uměleckými sbírkami. Ty pečují rovněž o Státní galerii starých mistrů v kostele svaté Kateřiny, který je situován v bezprostřední blízkosti Schaezlerpalais. V roce 2004 se do Kunstsammlungen und Museen Augsburg začlenilo Přírodovědné muzeum v Augustových arkádách, které obohacuje kulturněhistorický horizont celé instituce přírodními dějinami. Téměř všechna muzea sídlí v historických objektech, které leží v centru města. Výjimku tvoří Centrum H2, které se nalézá v industriální stavbě Skleněného paláce, situovaného jižně od centra v bývalé textilní průmyslové oblasti.
zdroj - www.ogl.cz