Kunstsammlungen und Museen Augsburg

city: Augsburg
state: Německo (Germany)

notes:
Kunstsammlungen und Museen Augsburg sdružují sedm městských muzeí nejrůznějšího zaměření pod hlavičkou jedné instituce: Římské muzeum v bývalém dominikánském kostele, Maximilianovo muzeum zaměřené na historii města a umělecké řemeslo v Hainhoferově, respektive Welserově domě, Mozartův dům v dómské čtvrti, v němž se narodil Leopold Mozart, Schaezlerpalais s Německou barokní galerií, Nadací Karla a Magdaleny Haberstock a Grafickou sbírkou, Novou galerii v Höhmannově domě a H2 – Centrum současného umění ve Skleněném paláci, kde se rovněž nalézá Státní galerie moderního umění, spravovaná Bavorskými státními uměleckými sbírkami. Ty pečují rovněž o Státní galerii starých mistrů v kostele svaté Kateřiny, který je situován v bezprostřední blízkosti Schaezlerpalais. V roce 2004 se do Kunstsammlungen und Museen Augsburg začlenilo Přírodovědné muzeum v Augustových arkádách, které obohacuje kulturněhistorický horizont celé instituce přírodními dějinami. Téměř všechna muzea sídlí v historických objektech, které leží v centru města. Výjimku tvoří Centrum H2, které se nalézá v industriální stavbě Skleněného paláce, situovaného jižně od centra v bývalé textilní průmyslové oblasti.
zdroj - www.ogl.cz

Kunstsammlungen und Museen Augsburg

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/11/25 - 1994/01/09   Stefan Stoll: Rohr und Raum, Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Augsburg
2007/06/24 - 2007/11/04   Vidět znamená vše. Mistrovská díla 19. století z Liberce, Schaezlerpalais, Augsburg
2009/01/24 - 2009/04/19   Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Schaezlerpalais, Augsburg
2009/04/30 - 2009/09/20   Objevy / Revelations - Mistrovská díla 19. století z Augsburgu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/06/01 - 2009/06/14   Dialog 2009. Tvůrčí setkání výtvarníků z Augsburgu a Liberce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/07/25 - 2009/11/22   Irdische Paradiese, Schaezlerpalais, Augsburg

Kunstsammlungen und Museen Augsburg

date of exhibition   exhibition title
1993/11/25 - 1994/01/09   Stefan Stoll: Rohr und Raum

Kunstsammlungen und Museen Augsburg

informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Irdische Paradiese