Výstavní síň Vysoké školy umělecko-průmyslové

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1999   Josef Svoboda (scénograf)
2001   Achille Perilli: Knihovnička / La Librericciuola