Balneologické múzeum v Piešťanoch

city: Piešťany (Piešťany)
address: _