Obvodní výbor komunistické strany Československa v Praze 9

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1979/05   Josef Kilian: Poetické vyznání v barvách, Lidový dům, Praha
1980/01/31 -   V. A. Šrůtek, Kulturní dům Praha 9 - Prosek, Praha
1981/02   V. A. Šrůtek, Lidový dům, Praha
1982/04   V. A. Šrůtek, Lidový dům, Praha
1986/02/06 - 1986/03   Pavel Poličanský: Krajiny domova, budova OV KSČ, Praha