Analogon, revue pro surrealismus, strukturalismus, art brut a tzv. příčné vědy

person, born
Dryje František, 9. 6. 1951