řeholní klerikové

word:

Vznik ve 20. letech 16. století. V českých zemích se uplatnili zejména jezuité, piaristé, theatini, barnabité.

notes:
Vznik ve 20. letech 16. století. V českých zemích se uplatnili zejména jezuité, piaristé, theatini, barnabité.